Organisering og ledelse i Utenriksdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet