Regionavdelingen

Avdelingen har ansvar for Norges bilaterale forhold til land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Midtøsten, relevante regionale organisasjoner og norsk freds- og forsoningsinnsats. Det legges vekt på å styrke samarbeidet med strategiske aktører og fremme norske interesser gjennom utenrikspolitisk dialog, næringspolitisk samarbeid, støtte til bærekraftig utvikling og menneskerettigheter samt tiltak som fremmer stabilitet. Gjennom å utøve tydelig utenrikspolitikk er målsettingen å styrke partnerskapet med land utenfor Europa og Nord-Amerika.

Seksjonen ledes av ekspedisjonssjef Tine Mørch Smith. Avdelingsdirektør er Vebjørn Dysvik.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for budsjett, økonomi og samordning

  Koordinering av avdelingens arbeid med statsbudsjettet og virksomhetsplanleggingen. Fordeling og tildeling av avdelingens budsjettmidler. Pådriveransvar for god og effektiv tilskuddsforvaltning innen avdelingens ansvarsområder, inkludert systemansvar for forvaltningsgjennomganger ved stasjonene. Departementets hovedkontakt mot Riksrevisjonen om revisjonens bistandsarbeid. Støttefunksjoner av administrativ og faglig karakter for avdelingsledelsen, inkludert større koordineringsoppgaver.

 • Latin-Amerikaseksjonen

  Bilaterale forbindelser med Mexico, Mellom-Amerika, Sør-Amerika og Karibien om utenrikspolitiske spørsmål, økonomiske spørsmål, næringsfremme og utviklingssamarbeid, regionale organisasjoner (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) m.fl) og regionale spørsmål.

 • Seksjon for sørlige og sentrale Afrika

  Seksjon for sørlige og sentrale Afrika har ansvar for det bilaterale samarbeidet og koordineringen av Norges utenriks-, utviklings- og næringspolitiske forhold til land og regionale organisasjoner fra Sør-Afrika til Den sentral afrikanske republikk. Dette inkluderer også Den afrikanske union (AU) og de subregionale organisasjonene SADC, EAC og ICGLR (International Conference of the Great Lakes Region). Seksjonen har ansvar for oppfølging av seks stasjoner i Afrika: Dar es Salaam, Kampala, Maputo, Luanda, Pretoria, Lilongwe, samt Addis Abeba (AU-delen) og ambassadeseksjonene i Kinshasa og Antananarivo. Seksjon for sørlige og sentrale Afrika samarbeider tett med Seksjon for Afrikas horn og Vest-Afrika om en helhetlig Afrika-politikk, tematiske og regionale saker.

 • Seksjon for Midtøsten og Nord-Afrika

  Bilaterale forbindelser med land i Nord-Afrika og Midtøsten. Seksjonens geografiske ansvarsområde omfatter området fra Vest-Sahara i vest til Iran i øst. Seksjonen har ansvaret for å følge opp Norges engasjement i den israelsk-palestinske konflikten og Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC).

 • Seksjon for Afrikas horn og Vest-Afrika

  Seksjonen har ansvar for det bilaterale samarbeidet og koordineringen av Norges utenriks-, utviklings- og næringspolitiske forhold til land og regionale organisasjoner fra Kapp Verde i vest til Somalia i øst. Seksjonen dekker i hovedsak landene sør for Sahara og nord for ekvator. Dette inkluderer også de subregionale organisasjonene Igad og Ecowas. Seksjonen har ansvar for oppfølging av sju stasjoner i Afrika: Abuja, Accra, Addis Abeba, Bamako, Juba, Khartoum og Nairobi. Seksjonen samarbeider tett med Seksjon for sørlige og sentrale Afrika om en helhetlig afrikapolitikk, tematiske og regionale saker.

 • Seksjon for Øst-Asia og Oseania (Asia I)

  Bilaterale forbindelser med land i Nordøst-Asia (Japan, Kina, Nord- og Sør-Korea), Sørøst-Asia (Brunei, Filippinene, Indonesia, Kambodsja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand og Vietnam) og Oceania (Australia og New Zealand), samt forholdet til regionale (Asean) og multilaterale (Asem) organisasjoner. Arbeidsfeltet inkluderer utenrikspolitiske spørsmål, menneskerettigheter, økonomisk og faglig samarbeid.

 • Seksjon for Sør-Asia og Afghanistan (Asia II)

  Bilaterale forbindelser med landene i Sør-Asia: Bangladesh, Bhutan, India, Maldivene, Nepal, Sri Lanka, Pakistan og for Afghanistan om utenrikspolitiske spørsmål, økonomisk samarbeid, fredsbygging og utviklingssamarbeid. Koordinering av India-satsingen.

 • Seksjon for fred og forsoning

  Støtte til freds- og forsoningsarbeid, herunder: Tilrettelegging av fredsprosesser og samtaler mellom parter i væpnet konflikt; støtte til fredsinnsats i regi av FN, regionale og ikke-statlige organisasjoner; støtte til regionale dialogprosesser; støtte til kapasitetsbygging av aktører innen fred og forsoning, inkludert kurs i fredsmekling, våpenhviler og oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 1325; bidrag til sivil overvåking av våpenhviler; støtte til interreligiøs dialog om fredelige løsninger; støtte til sivilt samfunn i land i konflikt; støtte til norsk og internasjonal forskning innen konfliktløsning.

 • Seksjon for migrasjon

  Koordinering av UDs innsats på migrasjonsfeltet. Seksjonen bidrar aktivt i forhandlingene rundt FN-prosessene Global Compact for Migration og Global Compact for Refugees, følger multi- og bilaterale prosesser knyttet til migrasjon, herunder arbeid innenfor EU/Schengen, Den afrikanske union (AU) og bilaterale returavtaler samt migrasjonsrelevant arbeid innen UNHCR, International Organization for Migration (IOM), OECD, Verdensbanken, OSSE m.fl. Seksjonen deltar i ulike migrasjonsrelevante arbeidsgrupper internt i UD og på tvers av etatene herunder samarbeid med Justisdepartementet samt UDI, Politiets utlendingsenhet og Utlendingsnemnda.

Til toppen