Avdeling for kultur og protokoll

Avdelingen er ansvarlig for fremme internasjonalisering av norsk kunst og kultur og å styrke kultursektoren i utviklingsland. Avdelingen utøver protokolltjeneste for hele regjeringen, er ansvarlig for statsbesøk og offisielle besøk, samt forholdet til utenlandske diplomatiske og konsulære representasjoner i Norge.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Diplomatseksjonen

  Saker vedrørende fremmede staters diplomatiske og konsulære representasjoner i Norge og deres personale, deres samkvem med norske myndigheter, privilegier og immunitet m.v. Diplomatlisten. Flaggspørsmål. Riksemblemene og heraldiske spørsmål. Utstedelse av norske diplomat-, spesial- og tjenestepass. Generelle protokollære spørsmål.

 • Besøksseksjonen

  Planlegging og gjennomføring av statsbesøk til og fra Norge, samt kongehusets offisielle reiser til utlandet. Koordineringsansvar for besøk til Norge på statsrådsnivå der statsminister eller utenriksminister er vert. Regjeringens representasjon på Akershus slott, drift av regjeringens representasjonsanlegg (RRA) og arrangementer der. Råd og veiledning innen protokollære spørsmål.

 • Kulturseksjonen

  Kulturseksjonen har to oppdrag: Fremme av norsk kultur internasjonalt (programområde 02) og bistand til kultursektoren i utviklingsland (programområde 03). Kultur er også en integrert del av regjeringens nordområdesatsing.

 • Administrativ enhet

  Administrativ støtte, økonomistyring, tilskuddsforvaltning for hele avdelingen. Administrativt ansvar for Norges internasjonale pressesenter (Nips).

 • Norges internasjonale pressesenter - Nips

  Norges internasjonale pressesenter (Nips) er Utenriksdepartementets servicesenter for utenlandske mediekorrespondenter i Norge. Nips er sentralt beliggende i Klingenberggt. 5, 5 etg.

Til toppen