Avdeling for kultur, næringsfremme og protokoll

Avdelingen er ansvarlig for fremme av norsk kunst og kultur internasjonalt og har ansvaret for Utenriksdepartementets arbeid med norske næringsinteresser i utlandet. Avdelingen er også regjeringens protokolltjeneste, ansvarlig for statsbesøk og offisielle besøk til og fra Norge, samt forholdet til utenlandske diplomatiske og konsulære representasjoner til Norge.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Diplomatseksjonen

  Saker vedrørende fremmede staters diplomatiske og konsulære representasjoner i Norge og deres personale, deres samkvem med norske myndigheter, privilegier og immunitet m.v. Diplomatlisten. Flaggspørsmål. Riksemblemene og heraldiske spørsmål. Utstedelse av norske diplomat-, spesial- og tjenestepass. Generelle protokollære spørsmål.

 • Besøksseksjonen

  Planlegging og gjennomføring av statsbesøk til og fra Norge, samt kongehusets offisielle reiser til utlandet. Koordineringsansvar for besøk til Norge på statsrådsnivå der statsminister eller utenriksminister er vert. Regjeringens representasjon på Akershus slott, drift av regjeringens representasjonsanlegg (RRA) og arrangementer der. Råd og veiledning innen protokollære spørsmål.

 • Seksjon for kultur og næringsfremme

  Seksjon for kultur og næringsfremme har to oppdrag: Fremme av norsk kunst og kultur internasjonalt, og Utenriksdepartementets arbeid med fremme av norske næringsinteresser i utlandet. Kultur er også en integrert del av regjeringens nordområdesatsing.

 • Norges internasjonale pressesenter - Nips

  Norges internasjonale pressesenter (Nips) er Utenriksdepartementets servicesenter for utenlandske mediekorrespondenter i Norge. Nips er sentralt beliggende i Klingenberggt. 5, 5 etg.