Avdeling for kultur, næringsfremme og protokoll

Avdelingen er ansvarlig for fremme av norsk kunst og kultur internasjonalt og har ansvaret for Utenriksdepartementets arbeid med norske næringsinteresser i utlandet. Avdelingen er også regjeringens protokolltjeneste, ansvarlig for statsbesøk og offisielle besøk til og fra Norge, samt forholdet til utenlandske diplomatiske og konsulære representasjoner til Norge.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Diplomatseksjonen

  Saker vedrørende fremmede staters diplomatiske og konsulære representasjoner i Norge og deres personale, deres samkvem med norske myndigheter, privilegier og immunitet. Diplomatlisten. Flaggspørsmål. Riksemblemene og heraldiske spørsmål. Utstedelse av norske diplomat-, spesial- og tjenestepass. Generelle protokollære spørsmål. Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Anne Grete Riise.

 • Besøksseksjonen

  Planlegging og gjennomføring av statsbesøk til og fra Norge, samt kongehusets offisielle reiser til utlandet. Koordineringsansvar for besøk til Norge på statsrådsnivå der statsminister eller utenriksminister er vert.

 • Seksjon for kultur og næringsfremme

  Seksjon for kultur og næringsfremme har to oppdrag: Fremme av norsk kunst og kultur internasjonalt, og Utenriksdepartementets arbeid med fremme av norske næringsinteresser i utlandet. Kultur er også en integrert del av regjeringens nordområdesatsing.

 • Norges internasjonale pressesenter - Nips

  Norges internasjonale pressesenter (Nips) er Utenriksdepartementets servicesenter for utenlandske mediekorrespondenter i Norge. Nips er sentralt beliggende i Klingenberggt. 5, 5 etg.