Avdeling for protokoll, kultur og publikumstjenester

Avdelingen er ansvarlig for fremme av norsk kunst og kultur internasjonalt. Avdelingen er også regjeringens protokolltjeneste, ansvarlig for statsbesøk og offisielle besøk til og fra Norge, samt forholdet til utenlandske diplomatiske og konsulære representasjoner til Norge.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for utlendingsfeltet og forvaltningsmessig bistand

  Seksjonen har ansvar for den administrative oppfølgingen av utenriksstasjonenes arbeid når det gjelder utlendingsfeltet og konsulære forvaltningsoppgaver, herunder pass, fødselsnummer og statsborgerskap. Videre er seksjonen ansvarlig for overordnet strategi og utvikling av nevnte fagfelt innen utenrikstjenesten.

 • Diplomatseksjonen

  Saker vedrørende fremmede staters diplomatiske og konsulære representasjoner i Norge og deres personale, deres samkvem med norske myndigheter, privilegier og immunitet. Diplomatlisten. Flaggspørsmål. Riksemblemene og heraldiske spørsmål. Utstedelse av norske diplomat-, spesial- og tjenestepass. Generelle protokollære spørsmål. Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Mariam Naqvi.

 • Besøksseksjonen

  Planlegging og gjennomføring av statsbesøk til og fra Norge, samt kongehusets offisielle reiser til utlandet. Koordineringsansvar for besøk til Norge på statsrådsnivå der statsminister eller utenriksminister er vert.

 • Seksjon for kultur og kreative næringer

  Seksjonen har to oppdrag: Fremme av norsk kunst og kultur internasjonalt, og Utenriksdepartementets arbeid med fremme av norske næringsinteresser i utlandet. Kultur er også en integrert del av regjeringens nordområdesatsing.

 • Norges internasjonale pressesenter - Nips

  Norges internasjonale pressesenter (Nips) er Utenriksdepartementets servicesenter for utenlandske mediekorrespondenter i Norge. Nips er sentralt beliggende i Klingenberggt. 5, 5 etg.

 • Seksjon for konsulære saker

  Bistand til norske borgere i utlandet, herunder UDs operative senter. Administrasjon av honorære konsulater. Legaliseringer (legalisering@mfa.no / 23 95 02 22).