Avdeling for kultur og protokoll

Avdelingen er ansvarlig for fremme internasjonalisering av norsk kunst og kultur og å styrke kultursektoren i utviklingsland. Avdelingen utøver protokolltjeneste for hele regjeringen, er ansvarlig for statsbesøk og offisielle besøk, samt forholdet til utenlandske diplomatiske og konsulære representasjoner i Norge.