Seksjon for konsulære saker

Bistand til norske borgere i utlandet, herunder UDs operative senter. Administrasjon av honorære konsulater. Legaliseringer (legalisering@mfa.no / 23 95 02 22).

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Guro Markussen Løvaas.