Kommunikasjonsenheten i UD

Kommunikasjonsenheten har ansvar for praktisk tilrettelegging og strategisk utforming av politisk ledelses kontakt med media, og har et overordnet ansvar for utenrikstjenestens kommunikasjonspolitikk (ekstern og intern kommunikasjon), nettsidene (regjeringen.no, departementets intranett og utestasjonenes nettsider), og krisekommunikasjon. Kommunikasjonsenheten samarbeider nært med de to ministrenes sekretariat, avdelingene hjemme og ambassadene ute, og inngår i UDs kriseberedskap.