Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

FN-avdelingen har det generelle ansvaret for oppfølging av FN og en del internasjonale organisasjoner. Arbeidsfeltet omfatter bl.a. utforming av norsk FN-politikk og oppfølging av regjeringens satsing på menneskerettigheter. Avdelingen har også ansvaret for oppfølging av humanitære spørsmål og innsatser.