Avdeling for FN og humanitære spørsmål

FN-avdelingen har det generelle ansvaret for oppfølging av FN og en del internasjonale organisasjoner. Arbeidsfeltet omfatter bl.a. utforming av norsk FN-politikk og oppfølging av regjeringens satsing på menneskerettigheter. Avdelingen har også ansvaret for oppfølging av humanitære spørsmål og innsatser. Et eget team i FN-avdelingen har ansvar for Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Valget finner sted i FNs generalforsamling i juni 2020.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling

  Seksjonen har tematisk hovedansvar for Norges innsats for å fremme menneskerettigheter og demokrati internasjonalt. Prioriterte områder er blant annet arbeidet med ytringsfrihet og støtte til MR-forkjempere. Gjennomføring av stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken (Meld. St. 10 2014-15) prioriteres.

 • Enhet for budsjett og koordinering

  Enhet for budsjett og koordinering har ansvar for å koordinere FN-avdelingens del av statsbudsjettet, samt oppfølging av vedtatt budsjett, omfordelinger m.v. Enheten koordinerer overordnede utviklingspolitiske prosesser og bidrar med støtte og rådgiving til avdelingens fagseksjoner innen tilskuddsforvaltning. Enheten har også koordinerende ansvar for avdelingens kontakt med Riksrevisjonen, virksomhetsplanprosesser og andre stabsoppgaver.

 • Seksjon for FN-politikk

  Seksjon for FN-politikk har ansvar for å utvikle, fremme og samordne norsk FN-politikk.

 • Seksjon for humanitære spørsmål

  Seksjon for humanitære spørsmål har ansvar for gjennomføring av regjeringens humanitære politikk og forvaltning av støtte til humanitær innsats i felt.

Til toppen