Seksjon for multilaterale utviklingsbanker

Seksjon for multilaterale utviklingsbanker har ansvar for Norges samarbeid med Verdensbankgruppen (IBRD, IDA, IFC, Miga), Afrikabanken, Asiabanken, Den inter-amerikanske utviklingsbanken, Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) og Europarådets utviklingsbank (CEB), samt koordineringsansvar for spørsmål i IMF og EBRD som er relevante i forhold til norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Seksjonen har ansvar for norsk gjeldspolitikk, herunder ansvarlig långiving og låntaking, og representerer Norge i Paris-klubben. Bankseksjonen har dertil ansvaret for Nordic Development Fund (NDF) og Climate Investment Funds (CIF) i Verdensbanken.