Avdeling for kompetanse og ressurser

Avdelingen arbeider for at utenrikstjenesten skal bli en stadig mer strategisk, helhetlig og fleksibel organisasjon. En hovedoppgave for avdelingen er å rekruttere, utvikle og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere, og videreutvikle utenrikstjenesten som en attraktiv arbeidsplass. Avdelingen arbeider for å skape bedre samsvar mellom politiske prioriteringer og fordelingen av ressurser, og for at tjenesten skal løse sine oppgaver på en effektiv måte, bl.a. ved å legge til rette for kvalitet i økonomistyringen.Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for lønn, tariff- og særavtalespørsmål

  Seksjonen har ansvar for lønns- og særavtalebudsjettet, forvaltning av særavtalen, utbetaling av lønn og særavtaleytelser, lederlønn, tidsregistrering og reiseadministrasjon. Seksjonen representerer arbeidsgiver i forhandlinger om lønn og særavtaler.

 • Seksjon for rekruttering og personal

  Seksjonen har ansvar for personalforvaltning, nyrekruttering, forflyttningsprosesser, HMS og organisasjonspsykologisk bistand.

 • Seksjon for økonomi og virksomhetsstyring

  Seksjonen samordner blant annet utarbeidelsen av statsbudsjettet og andre budsjettproposisjoner. Seksjonen har videre koordineringsansvaret for virksomhetsplanlegging og strukturelle omstillinger i departementet og ved utenriksstasjonene.

 • Utenrikstjenestens kompetansesenter

  Seksjonen har ansvar for strategi, retningslinjer og verktøy for kompetanseutvikling i utenrikstjenesten, inkludert strategisk kompetansestyring og kursvirksomhet, herunder språkopplæring som er organisert i en egen enhet, lederutvikling, utreiseforberedende kurs, samlinger for utestasjonerte, samt aspirantopplæringen.

 • Oversettelsesenheten

  Oversettelse og språkvask for Utenriksdepartementet, Statsministerens kontor og Slottet. Språkfaglig rådgivning.

Til toppen