Personalseksjonen

Seksjonen har ansvar for personalforvaltning, nyrekruttering, forflytningsprosesser, lønn og særavtale.

Seksjonen består av tre enheter som samarbeider tett.

Rekrutteringsenheten har ansvaret for rekruttering og forflytning av alle kategorier ansatte i utenrikstjenesten. Enheten har også et koordinerende ansvar for rekrutteringer til internasjonale organisasjoner.

Lønnsenheten har ansvaret for lønnsutbetalinger, tarifforhandlinger, lønnspolitikk, særavtaleforhandlinger og reiseadministrasjon.

Personalenheten har ansvar for rådgivning, veiledning og tjenester innen personalforvaltning og regelverk, inkludert helse, miljø og sikkerhet (HMS), juridisk bistand knyttet til arbeidsrettslige og forvaltningsrettslige spørsmål og forvaltning av lokalt ansatte medarbeidere ved utenriksstasjonene. Enheten er ansvarlig for oppfølging av sykefravær og har ansvaret for departementets familiepolitikk.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Kristin Iglum.