Utenriksdepartementet

Jobb i Utenriksdepartementet

Bilde fra sal inni FN-bygningen med FN-logoen på veggen

Stillinger i internasjonale organisasjoner

Oversiktsside

Alle stillinger besettes etter internasjonal konkurranse. Søknad sendes normalt direkte til organisasjonen. Kontrakt blir inngått med organisasjonen som blir arbeidsgiver.

Aspirantkullet 2022. Foto: Jens Chr. Boysen, UD

Aspiranter til utenrikstjenesten

Artikkel 21.02.2023

UDs aspirantkurs er et treårig trainee-program med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten. Programmet er en kombinasjon av opplæring og praksis – i Norge og i utlandet.

Ambassadeskilt i Berlin

Studentpraktikantordningen

Listeside

Mange ambassader og delegasjoner tilbyr spennende opphold som studentpraktikant (internship). Dette er en ordning for norske studenter som ønsker å tilbringe et halvår ved en utenriksstasjon i løpet av studietiden.