Ledige stillinger

Du kan søke jobb i Utenriksdepartementet via vår elektroniske jobbportal.

Stillingene finner du i den elektroniske jobbportalen Jobbnorge. Her kan du registrere CVen din, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål – og sende alt elektronisk. 

Andre stillinger

Spesialutsending for forsknings-, teknologi- og høyere utdanningssamarbeid, ambassaden i Washington (178/15) - fornyet kunngjøring

Ved Norges ambassade i Washington D.C. vil det fra 4. april 2016 være ledig et engasjement som spesialutsending for forsknings-, teknologi- og høyere utdanningssamarbeid for to år, med mulighet for forlengelse oppad til fire år. Arbeidsområdet omfatter forskning, teknologi og høyere utdanning i samarbeidet mellom Norge og USA/Canada. Spesialutsendingen vil være hovedansvarlig på ambassaden for saker knyttet til forsknings-, teknologi- og høyere utdanningssamarbeid. Spesialutsendingen ...

Søknadsfrist: 18.09.2015

UN Youth Volunteers Programme Intake 2016

UN YOUTH VOLUNTEER PROGRAMME The UN Youth Volunteer Programme for Norwegian nationals is financed by the Ministry of Foreign Affairs, Norway and implemented by the United Nations Volunteers (UNV) programme.  This initiative provides university graduates with the opportunity to offer their services to developing countries for a 12-month period, and to impact on development results on the ground. Participants gain new skills and grow at the professional and personal ...

Søknadsfrist: 12.09.2015

Spesialutsending for kommunale og regionale saker, EU-delegasjonen, Brussel (238/15)

Ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel er det ledig et engasjement som spesialutsending for kommunale og regionale saker for 2 år med mulighet for forlengelse oppad til 4 år. EU-delegasjonen er Norges største utenriksstasjon med utsendte medarbeidere så vel fra UD som fra en lang rekke fagdepartementer.   Spesialutsendingen hører administrativt under Utenriksdepartementet og er underlagt stasjonssjefens ledelse. Kvinner oppfordres til å ...

Søknadsfrist: 15.09.2015

Rådgiver/seniorrådgiver, Seksjon for EØS og handelsrett, Rettsavdelingen (210/15)

Seksjon for EØS- og handelsrett er én av tre seksjoner i Rettsavdelingen, som er en fagavdeling i Utenriksdepartementet og et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen. Avdelingen har til sammen i underkant av 40 medarbeidere, og seksjonen har 10 medarbeidere. Seksjonens arbeidsoppgaver er knyttet til rettslige og institusjonelle spørsmål, samt tvisteløsning, innenfor EU/EØS, EFTA, WTO og generell internasjonal handelsrett. På de nevnte ...

Søknadsfrist: 06.09.2015