Ledige stillinger i Utenriksdepartementet

Du kan søke jobb i Utenriksdepartementet via vår elektroniske jobbportal.

Stillingene finner du i den elektroniske jobbportalen Jobbnorge. Her kan du registrere CVen din, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål – og sende alt elektronisk. 

Andre stillinger

 

 

Islamabad - spesialutsending for politisaker (30004459)

Fra 1.8.2019 er stillingen som spesialutsending for politisaker i Islamabad ledig. Tjenestetiden er to år, men kan unntaksvis utvides ytterligere ved helt spesielle behov. Stillingen er administrativt underlagt ambassaden i Islamabad, Pakistan. Kontoret ligger i ambassaden. Spesialutsendingen er sideakkreditert til Afghanistan. PTN-stillingen i Islamabad er krevende og svært utfordrende. Det må påregnes endel reisevirksomhet i virksomhetsområdet. Sikkerhetssituasjonen har ...

Søknadsfrist: 7. oktober 2018

London - spesialutsending for politisaker (30000869)

Fra 1. august 2019 er stillingen som spesialutsending for politisaker i London ledig. Tjenestetiden er to år, men med mulighet for forlengelse inntil 4 år. Stillingen er administrativt underlagt den norske ambassaden i London, Storbritannia, og vil også inngå i stasjonens beredskapsorganisasjon. Stillingen inngår i det nordiske politi- og tollsamarbeidet (PTN) i en felles nordisk liaisontjeneste og representerer de nordiske lands politi og tollmyndigheter. Spesialutsendingens ...

Søknadsfrist: 7. oktober 2018

Beograd - spesialutsending for politisaker (30004456)

Fra 1. august 2019 er stillingen som spesialutsending for politisaker i Beograd ledig. Tjenestetiden er to år, men med mulighet for forlengelse inntil 4 år.  Stillingen er administrativt underlagt den norske ambassaden i Beograd, Serbia, og vil også inngå i stasjonens beredskapsorganisasjon. Spesialutsendingen er sideakkreditert til Montenegro, Bosnia & Herzegovina,  Makedonia og Kroatia. Det må påregnes omfattende reisevirksomhet. Stillingen inngår i det nordiske politi- og ...

Søknadsfrist: 7. oktober 2018

Bucuresti - spesialutsending for politisaker (30003128)

Spesialutsendingen i Bucuresti dekker Bulgaria og Romania. Tjenestetiden er to år, men med mulighet for forlengelse inntil 4 år. Stillingen er administrativt underlagt ambassaden i Bucuresti og er underlagt stasjonssjefens ledelse. Spesialutsendingen er sideakkreditert til Bulgaria. Det må påregnes omfattende reisevirksomhet innen virksomhetsområdet. Stillingen inngår i det nordiske politi- og tollsamarbeidet (PTN) i en felles nordisk liaisontjeneste og representerer de ...

Søknadsfrist: 7. oktober 2018

Abu Dhabi - spesialutsending for politisaker - tjenestested Dubai (30004476)

Fra 1. august 2019 er stillingen som spesialutsending for politisaker ved ambassaden i Abu Dhabi, tjenestested Dubai ledig. Tjenestetiden er to år, men med mulighet for forlengelse inntil 4 år. Stillingen er administrativt underlagt ambassaden i Abu Dhabi, og vil også inngå i stasjonens beredskapsorganisasjon. Stillingen har et hovedansvar for politisaker i Dubai og oppfølging av politisamarbeidet rundt utlendingssaker. Spesialutsendingen tilmeldes som konsul for Norge. Stillingen ...

Søknadsfrist: 7. oktober 2018

Avdelingsdirektør, Seksjon for økonomi og virksomhetsstyring, Avdeling for kompetanse og ressurser, 30001237/18

Seksjon for økonomi og virksomhetsstyring er en av fire seksjoner i Avdeling for kompetanse og ressurser (KR-avdelingen). Seksjonen har tre enheter: Budsjettenheten, Regnskapsenheten og Enhet for virksomhetsstyring og omstilling, alle ledet av underdirektører med personalansvar. Totalt har seksjonen 30 medarbeidere.   Seksjonen koordinerer arbeidet med ...

Søknadsfrist: 3. oktober 2018

MOSKVA ambassade Vaktassistent 3 stillinger 30020380/30013931/30028104

MOSKVA ambassade Vaktassistent Stillingsnummer (SAP):30020380/30013931/30028104 Stasjon: MOSKVA ambassade Stillingstittel: Vaktførstebetjent Stillingsnummer (SAP): 30013931/30020380/30028104 Normert tjenestetid: 2 år Tiltredelsestidspunkt: 1. mars 2019 Budsjettområde: 02 Om stasjonen/tjenestestedet Antall utsendte: 16 Antall lokalansatte: 25 Antall spesialutsendinger: 4, FAM 3 Sideakkreditering: Armenia Klareringsnivå: ...

Søknadsfrist: 8. oktober 2018

Eksekutivdirektør, Styrekontoret til Norge, Sverige, Danmark, Finland og India i Den afrikanske utviklingsbank, Abidjan

Norge deler styreplass i Den afrikanske utviklingsbanken med Sverige, Danmark, Finland og India. Disse landene utgjør vår valggruppe. Styrekontoret (valggruppe-kontoret) består av eksekutivdirektøren (styremedlem) og to utsendinger fra land i valggruppen, i samsvar med avtalt rotasjonsordning. Nåværende bemanning ved kontoret er eksekutivdirektør (p.t. fra Sverige), seniorrådgiver (p.t. fra Danmark),  rådgiver (p.t. fra Finland) samt sekretær. Som ledd i rotasjonsordningen skal Norge ...

Søknadsfrist: 8. oktober 2018

Moskva, ambassaderåd, 30000816/18

Ved ambassaden i Moskva er det ledig et engasjement som ambassaderåd for økonomiske spørsmål for inntil tre år (2+1 år). Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Ambassaden i Moskva dekker de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Russland, og har en sentral rolle som rådgiver for norske myndigheter og næringsliv. Ambassaden har om lag 50 ansatte, hvorav 25 utsendte, inkludert Forsvarsattaché og Innovasjon Norge. Ansvars- og arbeidsområder ...

Søknadsfrist: 28. september 2018

JPO UNFPA CSE (Comprehensive Sexuality Education), New York

JPO functional title:  Programme Analyst, Comprehensive Sexuality Education (CSE) Main sector of assignment:  Adolescent and Youth Country and Duty Station:  Sexual Reproductive Health Branch, New York  Duration of assignment:  One-year fixed-term appointment, renewable at least once subject to satisfactory performance The UNFPA Junior Professional Officer (JPO) Programme is intended to ...

Søknadsfrist: 23. september 2018

Til toppen