Ledige stillinger i Utenriksdepartementet

Du kan søke jobb i Utenriksdepartementet via vår elektroniske jobbportal.

Stillingene finner du i den elektroniske jobbportalen Jobbnorge. Her kan du registrere CVen din, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål – og sende alt elektronisk. 

Andre stillinger

 

 

Fagdirektør (jurist) (30020753/20)

Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad. En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner. ...

Søknadsfrist: 1. november 2020

Rådgiver/Seniorrådgiver statsbudsjett, Budsjettenheten, Økonomiseksjonen i Utenriksdepartementet

Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad. En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner. ...

Søknadsfrist: 1. november 2020

United Nations Volunteers 

The Norwegian Ministry of Foreign Affairs finances a number of positions as United Nations Volunteers (UNVs) in multiple international organizations. There are 6 posisions being recruited during this recruitment process. They are in various countries and various organizations as seen below. You can click on each link for further information about the posts. Zimbabwe, UNDP, Logistics and Pharmaceutical Supply Chain Officer United Republic of Tanzania, UNDP, Investment Facilitation and Finance ...

Søknadsfrist: 15. november 2020

Seniorrådgiver i Seksjon for eksportkontroll,Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene

Seksjon for eksportkontroll er ansvarlig for Norges gjennomføring av strategisk eksportkontroll, det vil si kontroll med eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer som kan brukes i masseødeleggelsesvåpen eller kan ha militær anvendelse. Eksport av strategiske varer skal være i tråd med norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og krever lisens fra Utenriksdepartementet. En viktig del av arbeidet er å fremme norske interesser i et omfattende internasjonalt samarbeid om eksportkontroll og ...

Søknadsfrist: 27. oktober 2020