Ledige stillinger i Utenriksdepartementet

Du kan søke jobb i Utenriksdepartementet via vår elektroniske jobbportal.

Stillingene finner du i den elektroniske jobbportalen Jobbnorge. Her kan du registrere CVen din, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål – og sende alt elektronisk. 

Andre stillinger

 

 

To førstekonsulenter (ettermiddagsvakter)

Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad. En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner. ...

Søknadsfrist: 18. juli 2022

Interessemelding – norsk kandidat til stilling som dommer ved EFTA-domstolen

Utenriksdepartementet inviterer alle interesserte til å melde seg som norsk kandidat til stillingen som dommer ved EFTA-domstolen i Luxembourg når seksårsperioden for den nåværende norske dommeren utløper.  Kvinnelige kandidater oppfordres særskilt til å melde sin interesse.  EFTA-domstolen er opprettet ved overvåkings- og domstolsavtalen (ODA) jf. EØS-avtalen artikkel 108 nr. 2, og har jurisdiksjon over EØS-avtalens anvendelse for EØS/EFTA-statene (Norge, Island og Liechtenstein). Domstolen ...

Søknadsfrist: 15. august 2022

ISLAMABAD ambassade - Spesialutsending for utlendingssaker, 30000960/22

Ved Norges ambassade i Islamabad vil det fra høsten 2022 være ledig et engasjement som spesialutsending i utlendingssaker med ansvar for Pakistan. Stilingen lyses ut for en periode på 3 år med mulighet for forlengelse til inntil 4 år. Spesialutsendingens hovedoppgave er å bidra til verifisering av opplysninger knyttet til id-avklaring og asylsaksbehandling og å styrke returarbeidet i norsk utlendingsforvaltning. Spesialutsendingene skal også bidra til arbeid for å forebygge og bekjempe ...

Søknadsfrist: 21. august 2022