Ledige stillinger i Utenriksdepartementet

Du kan søke jobb i Utenriksdepartementet via vår elektroniske jobbportal.

Stillingene finner du i den elektroniske jobbportalen Jobbnorge. Her kan du registrere CVen din, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål – og sende alt elektronisk. 

Andre stillinger

Spesialutsending for UNESCO-saker, UNESCO/OECD-delegasjonen, Paris

Ved OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris vil det fra januar 2017 være ledig et engasjement som spesialutsending for Unesco-saker for 2 år, med mulighet for forlengelse ytterligere 2 år. Det stilles krav om norsk statsborgerskap og sikkerhetsklarering ved tiltredelse.   Om stasjonen Delegasjonen er ansvarlig for gjennomføring av norsk politikk overfor OECD/IEA og UNESCO. Delegasjonen ivaretar den daglige kontakten med organisasjonene og er ...

Søknadsfrist: 29.08.2016

Rettsavdelingen, Seksjon for EØS- og handelsrett, 2 vikariater (2 år) som rådgiver/seniorrådgiver (3001 1361/3000 9478)

Rettsavdelingen er en fagavdeling i Utenriksdepartementet og et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen. Avdelingen har består av tre seksjoner og har til sammen i underkant av 40 medarbeidere. Seksjon for EØS- og handelsretts arbeidsoppgaver er knyttet til rettslige og institusjonelle spørsmål samt tvisteløsning innenfor EU/EØS, EFTA, WTO og generell internasjonal handelsrett. Seksjonen har en sentral rolle ved koordinering av saker for EU- og EFTA-domstolen og ...

Søknadsfrist: 02.09.2016