Ledige stillinger i Utenriksdepartementet

Du kan søke jobb i Utenriksdepartementet via vår elektroniske jobbportal.

Stillingene finner du i den elektroniske jobbportalen Jobbnorge. Her kan du registrere CVen din, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål – og sende alt elektronisk. 

Andre stillinger

 

 

Førstekonsulent, Regjeringens representasjonsanlegg (RRA), Utenriksdepartementet, 30019978/17

Staben ved regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien (RRA) består av i alt 6 personer som sammen utfører vertskapsfunksjonen for regjeringen i fm. diverse arrangementeter, offisielle besøk, samt statsbesøk.  Representasjonsanlegget omfatter både hotellvirksomhet og selskapslokaler, samt er ansvarlig for drift av Statsministerboligen.  RRA er en integrert del av Besøksseksjonen i Utenriksdepartementets avdeling for kultur og protokoll. Snarlig ...

Søknadsfrist: 30. september 2017

Spesialutsending for politisaker ved ambassaden i Moskva (30004452)

Fra 1. august 2018 er stillingen som spesialutsending for politisaker i Moskva ledig. Tjenestetiden er to år, men med mulighet for forlengelse inntil fire år. Stillingen er administrativt underlagt ambassaden i Moskva og vil også inngå i stasjonens beredskapsorganisasjon. Stillingen inngår i det nordiske politi- og tollsamarbeidet (PTN) i en felles nordisk liaisontjeneste og representerer de nordiske lands politi- og tollmyndigheter. Spesialutsendingens rolle er å bidra til å ...

Søknadsfrist: 29. september 2017

Spesialutsending for politisaker ved ambassaden i Madrid (30004455)

  Fra 1. august 2018 er stillingen som spesialutsending for politisaker i Madrid ledig. Tjenestetiden er to år, men med mulighet for forlengelse inntil 4 år.    Stillingen er administrativt underlagt ambassaden i Madrid, Spania, og vil også inngå i stasjonens beredskapsorganisasjon. Spesialutsendingen er i dag sideakkreditert til Portugal. Norsk politi ...

Søknadsfrist: 29. september 2017

Direktør, Fredskorpset

Direktøren for Fredskorpset tilsettes av Utenriksdepartementet i en åremålsstilling på 4 år, med adgang til fornyelse én gang etter vanlig kunngjøring og tilsettingsprosess. Forrige åremål utløp 14. august 2017. I lys av beslutningen om å flytte Fredskorpset fra Oslo til Førde har Utenriksdepartementet konstituert en midlertidig direktør inntil ny direktør er tilsatt. Arbeidssted for ny direktør vil være Førde fra tiltredelse. ...

Søknadsfrist: 29. september 2017