Ledige stillinger i Utenriksdepartementet

Du kan søke jobb i Utenriksdepartementet via vår elektroniske jobbportal.

Stillingene finner du i den elektroniske jobbportalen Jobbnorge. Her kan du registrere CVen din, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål – og sende alt elektronisk. 

Andre stillinger

 

 

Controller/seniorrådgiver. Ukraina-team. 30032976/23

Seksjon for humanitære spørsmål har i dag 21 medarbeidere med et budsjett på om lag 8,5 mrd. kroner. I tillegg forvalter seksjonen midler til humanitær innsats i både Ukraina og nabolandene. I 2022 utgjorde støtten til Ukraina og naboland 2,6 mrd. kroner. Den humanitære støtten til Ukraina og naboland kanaliseres gjennom ulike FN-organisasjoner, Røde Kors-bevegelsen, norske og internasjonale humanitære organisasjoner, som svar på appeller, responsplaner og søknader. Som følge av Stortingets ...

Søknadsfrist: 20. april 2023

Leder for personalseksjonen

Utenriksdepartementet ble kåret til Norges beste virksomhet på kompetanseutvikling i 2022 av HR Norge. Personalseksjonen består totalt av 42 ansatte og er plassert i Avdeling for kompetanse og ressurser. Seksjonen består av tre enheter som samarbeider tett. Rekrutteringsenheten har ansvaret for rekruttering og forflytning av ansatte i utenrikstjenesten, samt et koordinerende ansvar for rekrutteringer til internasjonale organisasjoner. Lønnsenheten har ansvaret for lønnsutbetalinger, ...

Søknadsfrist: 12. april 2023

To førstekonsulentar/ rådgivarar (fast deltid)

Vi er ei utanriksteneste for heile Noreg og representerer heile det norske statsapparatet internasjonalt. Ein karriere i utanrikstenesta byr på interessante oppgåver og moglegheiter, både i Utanriksdepartementet og ved  utanriksstasjonane. ...

Søknadsfrist: 13. april 2023