Ledige stillinger i Utenriksdepartementet

Du kan søke jobb i Utenriksdepartementet via vår elektroniske jobbportal.

Stillingene finner du i den elektroniske jobbportalen Jobbnorge. Her kan du registrere CVen din, skrive søknad, legge ved elektroniske attester og vitnemål – og sende alt elektronisk. 

Andre stillinger

Rettsavdelingen, Seksjon for EØS- og handelsrett, 2 vikariater (2 år) som rådgiver/seniorrådgiver (3001 1361/3000 9478)

Rettsavdelingen er en fagavdeling i Utenriksdepartementet og et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen. Avdelingen har består av tre seksjoner og har til sammen i underkant av 40 medarbeidere. Seksjon for EØS- og handelsretts arbeidsoppgaver er knyttet til rettslige og institusjonelle spørsmål samt tvisteløsning innenfor EU/EØS, EFTA, WTO og generell internasjonal handelsrett. Seksjonen har en sentral rolle ved koordinering av saker for EU- og EFTA-domstolen og ...

Søknadsfrist: 02.09.2016

Interessemelding - norsk dommer ved EFTA-domstolen

Utenriksdepartementet inviterer alle interesserte til å melde seg som norsk kandidat til stillingen som dommer ved EFTA-domstolen i Luxembourg når seksårsperioden for den nåværende norske dommeren utløper. Kvinnelige kandidater oppfordres særskilt til å melde sin interesse. Dommerne ved EFTA-domstolen ”skal velges ut blant personer hvis uavhengighet er uomtvistelig og som fyller de krav som stilles for å inneha de høyeste dommerembeter i deres hjemland, eller hvis faglige dyktighet ...

Søknadsfrist: 19.08.2016