Organisasjonskart for Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets organisasjonskart (pr. november 2017) gir en oversikt over avdelinger og seksjoner i departementet.

Organisasjonskart for Utenriksdepartementet i pdf-format (stort)

Organisasjonskart for UD
Organisasjonskart for Utenriksdepartementet