Organisasjonskart for Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets organisasjonskart (pr. april 2017) gir en oversikt over avdelinger og seksjoner i departementet.

Organisasjonskart for Utenriksdepartementet i pdf-format (stort)