Organisasjonskart for Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets organisasjonskart (pr. oktober 2021) gir en oversikt over avdelinger og seksjoner i departementet.

Organisasjonskart for Utenriksdepartementet i pdf-format (stort)

Organisasjonskart for UD pr. 1. oktober.
Organisasjonskart for UD pr. 1. oktober.