Organisasjonskart for Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets organisasjonskart (pr. januar 2018) gir en oversikt over avdelinger og seksjoner i departementet.

Organisasjonskart for Utenriksdepartementet i pdf-format (stort)

Organisasjonskart for Utenriksdepartementet
Organisasjonskart for Utenriksdepartementet