Organisasjonskart for Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets organisasjonskart (pr. august 2020) gir en oversikt over avdelinger og seksjoner i departementet.

Organisasjonskart for Utenriksdepartementet i pdf-format (stort)

 

Organisasjonskart for Utenriksdepartementet pr. 18. august 2020.
Organisasjonskart for Utenriksdepartementet pr. 18. august 2020.