Organisasjonskart for Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets organisasjonskart (pr. juni 2017) gir en oversikt over avdelinger og seksjoner i departementet.

Organisasjonskart for Utenriksdepartementet i pdf-format (stort)

Organisasjonskart for UD pr 1. juni 2017