Organisasjonskart for Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets organisasjonskart (pr. oktober 2022) gir en oversikt over avdelinger og seksjoner i departementet.

Organisasjonskart for Utenriksdepartementet i pdf-format (stort)

Organisasjonskart pr. 1. oktober 2022.
Organisasjonskart pr. 1. oktober 2022.