Organisasjonskart for Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets organisasjonskart gir en oversikt over avdelinger og seksjoner i departementet.

Organisasjonskart for Utenriksdepartementet i PDF-format

Organisasjonskart over UD