Forsiden

Kontakt Utenriksdepartementet

Her finner du adresser, telefonnummer og annen kontaktinformasjon til Utenriksdepartementet.

Besøk: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse, 0251 Oslo Postadresse: Postboks 8114 Dep. NO-0032 OSLO

Besøksadresse:
7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse, 0251 Oslo  

Postadresse:
Postboks 8114 Dep.
NO-0032 OSLO
Kart og veibeskrivelse

Depkatalog:
Kontaktinformasjon for Utenriksdepartementet

E-post:
E-post til Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven (lov av 19. mai 2006 nr. 16). Det betyr blant annet at alle departementets saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra departementet, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i departementets saksdokumenter etter offentlighetsloven. Send derfor ikke brev eller e-poster til departementet med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli strøket før det gis innsyn i dokumentet. Opplysninger om noens helsetilstand, og opplysninger om at noen er eller har vært pasient, er alltid taushetsbelagte.

Departementet er etter arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr. 126) forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra departementet føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse.
Ansatte i UD: Depkatalog
E-post til ansatte

Telefon:
Sentralbord 23 95 00 00
Telefaks 23 95 00 99

For henvendelser om øyeblikkelig hjelp utenfor arbeidstid - 23 95 00 00

Utenriksdepartementet på sosiale medier

Pressekontakter

Norges utenriksstasjoner

Norgesportalen finner du utenriksstasjonenes hjemmesider.