Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Legaliseringer

Veiledning om legaliseringer i Utenriksdepartementet (UD)

I UD legaliseres norske dokumenter som skal fremlegges for en utenlandsk myndighet.

Hva er en legalisering?

En legalisering innebærer at UD bekrefter at en signatur og stempel på en norsk handling er ekte og at den som har undertegnet er en offentlig tjenestemann som er bemyndiget til å signere.

En legalisering innebærer ingen bekreftelse på riktigheten av innholdet i dokumentet.

Ordinær legaliseringsprosess er:

 1. Dokumentet bekreftes av notarius publicus (vanligvis tingretten).
 2. Deretter legaliserer Utenriksdepartementet dokumentet.
 3. Normalt må dokumentet også bekreftes av den utenlandske ambassaden i Oslo, som representerer det landet dokumentet skal brukes i.

Hvem som er notarius publicus fremgår av lov om notarius publicus § 1 og forskrift om notarius publicus § 2.  

Hvilke dokumenter kan legaliseres?

 • Alle originaldokumenter som er bekreftet av notarius publicus med embetsstempel og signatur eller notarbekreftede kopier
 • Originale, flerspråklige utskrifter fra skattekontorene med signatur og embetsstempel (gjelder kun bostedsattest, ekteskapsattest/prøvingsattest, fødselsattest og vigselsattest for privatpersoner). 
  Husk å oppgi hvilket land attesten skal brukes i.
 • Dokumenter påført signaturer med stempel fra Fylkesmannen
 • Utenriksdepartementet kan bekrefte signaturer på dokumenter fra handelskamre og fra utenlandske ambassader/konsulater i Norge.

Utenriksdepartementet legaliserer dokumenter for bruk i alle land som ikke har signert Haag-konvensjonen om Apostille (se eget avsnitt).

Apostille

Det er Fylkesmannen som påfører Apostille-stempel. For mer informasjon om Apostille kontakt http://www.fylkesmannen.no/. Oppdatert liste over land som er parter i Haag-kovensjonen om Apostille.

Dokumenter som skal brukes i Norden trenger ikke apostillestempel. Her holder det med en notarialbekreftelse.

Mitt dokument må oversettes før det legaliseres. Kan UD gjøre det?
Nei, UD oversetter ingen dokumenter.

Dersom den staten du skal benytte dokumentet i krever at dokumentet oversettes til et annet språk, må det benyttes en statsautorisert oversetter. Oversettelsen (med kopi av det originale dokumentet) må bekreftes av notarius publicus før det kan legaliseres av Utenriksdepartementet eller Fylkesmannen.

Lenke til Translatørportalen.

Kan UD informere om mitt dokument må legaliseres?
Nei, dette må det aktuelle lands ambassade/konsulat svare på.

Praktiske opplysninger om ekspedisjon/oppmøte og kontaktinformasjon

Legalisering foretatt av UD er gebyrfritt.

Det finnes to fremgangsmåter for å få ditt dokument legalisert i UD.

 1. Møte opp i vår ekspedisjon under åpningstiden
 2. Via postgang

Ved oppmøte er det «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder. Vi legaliserer dokumentene somkommer inn fortløpende etter tur. Det er ikke mulig å bestille time på forhånd. Har man mer enn ti dokumenter som skal legaliseres, kan man bli bedt om å komme tilbake neste åpningsdag/få dokumentene tilsendt. 

Dokumenter som sendes per post blir returnert til avsender med A-post. Det er ikke mulig å sende dokumenter til legalisering ved rekommandert post, kun gjennom ordinær postgang. Husk å oppgi hvilket land dokumentet skal benyttes i og legg ved en frankert, adressert (se adresse under) returkonvolutt.

Det må beregnes opptil ti virkedager før dokumentene mottas i retur. Det må påberegnes lenger tid dersom informasjon om land og kontaktinformasjon mangler.  Dersom du ønsker at UD skal videresende dokumentene til det aktuelle lands ambassade/konsulat akkreditert til Norge, må den frankerte konvolutten være adressert til nevnte ambassade/konsulat.

Dokumenter som mangler returadresse, ikke blir hentet eller kommer i retur fra posten (adresse ukjent), makuleres etter seks måneder.

Oppmøteadresse: 
Kronprinsens gate 10, Oslo.

Åpningstider:
Tirsdag og torsdag kl. 09.30 – 12.00 og kl. 13.00 – 14.30

Mandag, onsdag, fredag, helg og helligdager er legaliseringstjenesten stengt for publikum.

Postadresse: 
Utenriksdepartementet 
Legalisering 
Seksjon for konsulære saker 
Postboks 8114-Dep. 
0032 Oslo

E-postlegalisering@mfa.no

Legaliseringstjenesten har ingen telefonservice.

Kart legalisering.