Regjeringen Støre

Regjeringen Støre

Jonas Gahr Støres regjering ble utnevnt i statsråd 14. oktober 2021. Den er utgått av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (SP).

Regjeringen Støre stilt opp til gruppebilde foran blåvegg med riksløver.
Regjeringen Støre 31. august 2023. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Regjeringens medlemmer

Regjeringen består av statsministeren og 18 statsråder. I listen over  regjeringens medlemmer er de oppført etter rang.  

Hurdalsplattformen

Regjeringsplattform for regjeringen utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Regjeringen i arbeid

Betegnelsen regjeringen brukes i dagligtale med to betydninger; om kollegiet samlet under Kongens ledelse i statsrådsmøte, og om kollegiet samlet under statsministerens ledelse i regjeringskonferanse.

Tidligere regjeringer og historie

Dette er en side med historisk materiale om Norges regjeringer, statsministre, regjeringsmedlemmer, departementer, og politiske medarbeidere siden 1814.