Regjeringen Støre

Jonas Gahr Støres regjering ble utnevnt i statsråd 14. oktober 2021. Den er utgått av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (SP).

Gruppebilde av Regjeringen Støre
Bakerste rekke fra venstre: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp). Midtre rekke fra venstre: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap), kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp), klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp), barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Fremste rekke fra venstre: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp), forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Regjeringen i arbeid

Betegnelsen regjeringen brukes i dagligtale med to betydninger; om kollegiet samlet under Kongens ledelse i statsrådsmøte, og om kollegiet samlet under statsministerens ledelse i regjeringskonferanse.

Tidligere regjeringer og historie

Dette er en side med historisk materiale om Norges regjeringer, statsministre, regjeringsmedlemmer, departementer, og politiske medarbeidere siden 1814.