Verv og økonomiske interesser

Regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere er pålagt å registrere sine verv og økonomiske interesser.

Regjeringsmedlemmenes verv og økonomiske interesser

Statssekretærer og politiske rådgiveres verv og økonomiske interesser

 

Opplysningene skal meldes til registeret innen én måned etter den dag vedkommende har tiltrådt som statssekretær eller politisk rådgiver. DSS sørger deretter for at opplysningene publiseres på regjeringens nettsider innen 20 dager.

Endring av, eller tillegg til tidligere registrerte opplysninger, skal meldes innen ti virkedager etter at de nye opplysninger forelå. Tidligere registrerte data arkiveres, og DSS sørger for å publisere oppdateringer i registeret minst annenhver uke.