Næringsliv

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.

Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 73 selskaper.

Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg.

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 480 milliarder kroner årlig.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Industrimeldingen:

Norge skal bli grønnere, smartere og mer nyskapende

Testsentre for ny teknologi, fortsatt kraftig satsing på forskning og innovasjon, bedre tilgang på kapital og en eksportstrategi er blant tiltakene i regjeringens nye industrimelding.

Regjeringens havstrategi:

Regjeringen vil skape flere blå jobber

– Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet. Dette er en strategi for fremtidens jobber, sier statsminister Erna Solberg

Dokumenter

Industrimeldingen

Meldingen presenterer regjeringens politikk for industrien. Grønnere, smartere og mer nyskapende.

Regjeringens bioøkonomistrategi

Kjente ressurser – uante muligheter.

Kontakt

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 902 51 303
Pressekontakt: NFD Kommunikasjonsseksjonen
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 8, Oslo

Til toppen