Næringsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.

Statlig eierskap

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 74 selskaper.

Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Aktuelt nå

Var kjent med Yara-sak

Nærings- og fiskeridepartementet har i flere år vært kjent med opplysningene i Aftenpostens artikkel om bestikkelser fra Yaras datterselskap.

Regjeringen ber om 112 millioner til Store Norske

- Det er viktig å opprettholde aktivitet og bosetting på Svalbard, sier næringsminister Monica Mæland (H).

En halv milliard til forskningsbedrifter

50 prosjekter over hele landet får en halv milliard kroner til å forske frem nye produkter og tjenester. Målet er å gjøre mer forskning om til butikk.

Flere saker om Næringsliv

Dokumenter

Rapport fra Fartsområdeutvalget

Innstilling 1. september 2014 til Nærings- og fiskeridepartementet.

Ressurser

Kontakt

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 902 51 303
Pressekontakt: NFD Kommunikasjonsseksjonen