Tema

Næringsliv

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.

Nett-tv

Se sendingen her

Inviterte til stormøte om sirkulær økonomi

Pressemelding 31.01.2023

Klima- og miljøministeren og næringsministeren inviterer til stormøte om sirkulær økonomi fredag 3. februar 2023. Inviterte er bransjeorganisasjoner, representanter fra næringslivet og offentlig forvaltning, virkemiddelaktører og klima- og miljøorganisasjoner.

Trær i skogen

Grønt industriløft - nyhetssaker

I januar 2022 startet arbeidet med et veikart for et grønt industriløft i Norge. Regjeringen tar sikte på å legge frem veikartet i løpet av våren 2022.

Ole Jørgen Bratland, Equnior

Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 69 selskaper.

Arkeologisk museum. Nytt formidlingsbygg

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 480 milliarder kroner årlig.

Kontakt

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 902 51 303
Pressekontakt: Pressekontakter i Nærings- og fiskeridepartementet
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 8, Oslo