Næringsliv

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.

koronavirus

Støtteordninger for næringsliv og kultur

På denne siden finner du oppdatert informasjon om støtteordninger og økonomiske tiltak for næringsliv og kultur i forbindelse med koronasituasjonen.

Ole Jørgen Bratland, Equnior

Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 71 selskaper.

Arkeologisk museum. Nytt formidlingsbygg

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 480 milliarder kroner årlig.

Aktuelt nå