Næringsliv

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.

koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 72 selskaper.

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 480 milliarder kroner årlig.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde for handlingsplanen for kvinnelige gründere

Handlingsplan for kvinnelige gründere

Bare én av tre gründere er kvinner. Regjeringen har laget en handlingsplan for å få flere kvinner til å starte egen bedrift.

Illustrasjonsbilde hentet fra regjeringens oppdaterte havstrategi

Regjeringens oppdaterte havstrategi: Blå muligheter

Den oppdaterte havstrategien bygger videre på regjeringens havsatsing og staker ut kursen videre.

Dokumenter

Industrimeldingen

Meldingen presenterer regjeringens politikk for industrien. Grønnere, smartere og mer nyskapende.

Regjeringens bioøkonomistrategi

Kjente ressurser – uante muligheter.

Kontakt

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 902 51 303
Pressekontakt: Pressekontakter i Nærings- og fiskeridepartementet
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 8, Oslo

Til toppen