Næringsliv

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.

Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 74 selskaper.

Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg.

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 480 milliarder kroner årlig.

Aktuelt nå

Industrimeldingen:

Norge skal bli grønnere, smartere og mer nyskapende

Testsentre for ny teknologi, fortsatt kraftig satsing på forskning og innovasjon, bedre tilgang på kapital og en eksportstrategi er blant tiltakene i regjeringens nye industrimelding.

Regjeringens havstrategi:

Regjeringen vil skape flere blå jobber

– Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet. Dette er en strategi for fremtidens jobber, sier statsminister Erna Solberg

Reiselivsmeldingen:

Skal bli best på reiseliv

Noreg har moglegheit til å bli verdas beste reisemål. I dag legg regjeringa fram ein plan for korleis ho skal trygge og skape fleire arbeidsplassar i reiselivet.

Alle saker om Næringsliv

Dokumenter

Industrimeldingen

Meldingen presenterer regjeringens politikk for industrien. Grønnere, smartere og mer nyskapende.

Regjeringens bioøkonomistrategi

Kjente ressurser – uante muligheter.

Ressurser

Kontakt

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 902 51 303
Pressekontakt: NFD Kommunikasjonsseksjonen
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 8, Oslo

Til toppen