Næringsliv

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.

Næringsministeren under lansering av omstillingstempen.

Lanserer nytt verktøy for å måle omstilling i norsk næringsliv

Pressemelding 01.12.2023

Omstillingstempen er en ny, interaktiv nettside som viser sentrale utviklingstrekk i norsk næringsliv og økonomi. Verktøyet skal bidra med kunnskap inn i debatten om hvor godt rustet Norge er til å takle endringer.

Næringsminister, Jan Christian Vestre, Statsminister Jonas Gahr Støre og landbruks- og matminister Geir Pollestad

Grønt industriløft - nyhetssaker

I juni 2022 lanserte regjeringen veikartet for et grønt industriløft i Norge. I september 2023 kom et oppdatert veikart 2.0. På denne siden følger nyhetssaker om satsingen.

Ole Jørgen Bratland, Equnior

Statlig eierskap

Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 69 selskaper.

Arkeologisk museum. Nytt formidlingsbygg

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 480 milliarder kroner årlig.

Kontakt

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 902 51 303
Pressekontakt: Pressekontakter i Nærings- og fiskeridepartementet
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 8, Oslo