Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regionalt næringssamarbeid

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med grenseoverskridende næringssamarbeid med naboland. Gjennom deltakelse i regionale samarbeidsfora som Nordisk ministerråd, Barentsrådet og Østersjøsamarbeidet samarbeider departementet med lignende departementer i nabolandene om felles utfordringer. I de regionale foraene tilrettelegges det for fellesprosjekter innenfor nærings-, handels- og innovasjonspolitikk.

Nærings- og fiskeridepartementet er med i Nordisk Ministerråd for næring-, energi- og regionalpolitikk (MR-NER). Dette samarbeidet skal sikre regionens fortsatte gode vekst. Samarbeidet ledes av de nordiske næringsministrene sammen med regional- og energiministrene. Det nordiske næringspolitiske samarbeidsprogrammet løper fra 2014-2017, og visjonen er at Norden skal være en foregangsregion for holdbar vekst. Gjennom årlige møter behandler de nordiske ministrene politisk aktuelle saker av felles nordisk interesse eller behov med tanke på å innlede nordisk samarbeid eller finne felles nordiske løsninger hvor det er hensiktsmessig.

Barentssamarbeidet ble etablert i 1993 og skal styrke grenseoverskridende kontakt og problemløsning samt fremme bærekraftig utvikling i Barentsregionen. Nærings- og fiskeridepartementet har det overordnede ansvaret for Norges medvirkning i Barentsrådets økonomiske samarbeid. Arbeidsgruppen for økonomisk samarbeid (Working Group on Economic Cooperation) arbeider med å øke den økonomiske utviklingen av Barentsregionen gjennom økt samarbeid mellom Barentsrådets medlemsstater.

Det grenseoverskridende samarbeidet inkluderer også arbeid for økonomisk utvikling av Østersjøregionen i Østersjørådet.

Til toppen