Team Norway

Norske økonomiske interesser i utlandet blir fremmet av en rekke ulike offentlige og private aktører. Gjennom samarbeid i Team Norway koordinerer disse aktørene sine aktiviteter, og de gjennomfører felles aktiviteter og profilering.

Om Team Norway

Team Norway er et nettverksbasert samarbeid mellom ulike offentlige og private aktører som jobber for å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Formålet med samarbeidet er å bidra til økt verdiskaping i norsk økonomi gjennom informasjonsutveksling, samordning og koordinert innsats og koordinerte initiativer.