Team Norway

Norske økonomiske interesser i utlandet blir fremmet av en rekke ulike offentlige og private aktører. Gjennom samarbeid i Team Norway koordinerer disse aktørene sine aktiviteter, og det gjennomfører felles aktiviteter og profilering.

Om Team Norway

Team Norway er et nettverksbasert samarbeid mellom ulike offentlige og private aktører som jobber for norskbasert næringsliv internasjonalt. Formålet med samarbeidet er å bidra til økt verdiskaping i norsk økonomi gjennom informasjonsutveksling, samordning og koordinert innsats og initiativer.

Aktørene i Team Norway

Team Norway er en bredt sammensatt gruppe av ulike offentlige og private organisasjoner. Team Norway-gruppene i utlandet består av forskjellige aktører avhengig av hvilke som til stede. Deltakerne i Norge er departementer, virkemiddelaktører og andre aktører.

Til toppen