Team Norway

Om Team Norway

Team Norway er et nettverksbasert samarbeid mellom ulike offentlige og private aktører som jobber for å fremme norske næringsinteresser internasjonalt. Formålet med samarbeidet er å bidra til økt verdiskaping i norsk økonomi gjennom informasjonsutveksling, samordning og koordinert innsats og koordinerte initiativer.

Team Norway-nettverket er etablert under ledelse av utenriksstasjonene i en rekke land. Disse består av ulike aktører i forskjellige land, men til sammen representerer de et stort mangfold av ulike organisasjoner og selskaper. Eksempler på aktører som deltar er Innovasjon Norge, Norges sjømatråd AS og norske næringslivsgrupperinger i utlandet. Det eksisterer i dag Team Norway-grupper ved de fleste utenriksstasjoner i land med en betydelig tilstedeværelse av norsk næringsliv. Informasjon om lokale Team Norway-grupper kan finnes på de respektive utenriksstasjonenes nettsider.


I Norge koordinerer Nærings- og fiskeridepartementet samarbeidet i Team Norway, sammen med Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet. Det avholdes jevnlige møter med representanter for norsk næringsliv i en referansegruppe, der informasjon om kommende planer og prioriteringer deles.