Handel

Norges utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet EØS-avtalen, WTO-avtalen og et antall frihandelsavtaler gjennom Efta. Disse avtalene bestemmer hvilke betingelser varer eller tjenester kan selges under, for eksempel hvilke tollsatser og avgifter som gjelder.

wto logo

WTO gir forutsigbar og enklere handel

WTO har gitt muligheten for stor økning i internasjonal handel og verdiskaping gjennom spilleregler som har gitt forutsigbarhet og enklere og billigere handel over landegrensene. WTO-medlemskapet innebærer at alle må følge samme kjøreregler for handel over landegrensene.

""

Handel i EØS

Gjennom EØS-avtalen er EØS/Efta-landene Norge, Island Liechtenstein en del av EUs indre marked. Dette kalles EØS-området og omfatter i dag 31 land. På disse nettsidene finner du informasjon om hvordan Norge er tilknyttet det indre marked, samt oversikt over overordnede regler som gjelder for fri bevegelighet av varer og tjenester. Her finner du informasjon om regelverksarbeid, tilsyn og annen myndighetsutøvelse.

EFTA - kart frihandelsavtaler

Frihandels- og investeringsavtaler

Norge har sammen med de andre Efta-statene et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Ny handelspolitisk situasjon etter koronapandemien

13.05.2020: Den handelspolitiske situasjonen er endret som følge av koronapandemien. På møtet i WTO-utvalget 11. mai ga statssekretær Marianne Hagen en kort oppdatering på status for arbeidet i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Blant annet er WTOs 12. ministermøte som etter planen skulle finne sted 8.-11. juni år i Kasakhstans hovedstad utsatt.

Fellesuttalelse om ankebehandling i WTO

30.03.2020: WTOs ankeorgan har ikke fungert siden 11. desember 2019. Dette skyldes at USA blokkerer prosessen med å utnevne nye medlemmer. Det er krav om at ankeorganet skal ha tre medlemmer for å behandle en sak. Nå har Norge sammen med 15 WTO-medlemmer fremforhandlet en løsning som opprettholder de viktigste sidene ved tvisteløsningssystemet i mens ankeorganet er lammet.

Siste nytt om temaet

Kontakt

Seksjon for helse, utdanning og inkludering av sårbare grupper

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,