Handel

Norges utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet EØS-avtalen, WTO-avtalen og et antall frihandelsavtaler gjennom Efta. Disse avtalene bestemmer hvilke betingelser varer eller tjenester kan selges under, for eksempel hvilke tollsatser og avgifter som gjelder.

wto logo

WTO gir forutsigbar og enklere handel

WTO har gitt muligheten for stor økning i internasjonal handel og verdiskaping gjennom spilleregler som har gitt forutsigbarhet og enklere og billigere handel over landegrensene. WTO-medlemskapet innebærer at alle må følge samme kjøreregler for handel over landegrensene.

""

Handel i EØS

Gjennom EØS-avtalen er EØS/EFTA-landene Norge, Island Liechtenstein en del av det EUs indre marked. Dette kalles EØS-området, og omfatter i dag 31 land. På disse nettsidene finner du informasjon om hvordan Norge er tilknyttet det indre marked, samt oversikt over overordnede regler som gjelder for fri bevegelighet av varer og tjenester. Her finner du informasjon om regelverksarbeid, tilsyn og annen myndighetsutøvelse.

EFTA - kart frihandelsavtaler

Frihandels- og investeringsavtaler

Norge har sammen med de andre EFTA-statene et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer.

Relaterte tema

Aktuelt nå

USAs handelstiltak på dagsorden i WTO-utvalget

03.05.2018: De amerikanske handelstiltakene for stål og aluminium var hovedtema da utenriksminister Ine Eriksen Søreide orienterte det utvidede WTO-utvalget om regjeringens arbeid med handelspolitikk og status i WTO. - Vi har jobbet svært mye med denne saken siden den amerikanske beslutningen ble tatt 8. mars, sier utenriksministeren.

Svar på spørsmål om Tisa-forhandlingene

09.03.2018: Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hva Norge gjør for at partene skal fortsette Tisa-forhandlingene, og om Norge gjør noe for å dempe uenighetene om e-handel i forhandlingene.

Norge vil ha mer handel med Argentina

08.03.2018: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen diskuterte muligheter og utfordringer for norsk-argentinsk samarbeid da han deltok på NHOs næringslivsarrangement i Buenos Aires i begynnelsen av mars.

Alle saker om Handel

Dokumenter

Stortingsmelding

Muligheter og utfordringer i handelspolitikken

Meldingen drøfter endringer i norsk og global økonomi og handelssamarbeid, og konsekvenser for norsk arbeid med å fremforhandle og benytte handelsavtaler for å fremme norske interesser.

Stortingsmelding

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid.

Kontakt

Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,