Handel

Norges utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet EØS-avtalen, WTO-avtalen og et antall frihandelsavtaler gjennom Efta. Disse avtalene bestemmer hvilke betingelser varer eller tjenester kan selges under, for eksempel hvilke tollsatser og avgifter som gjelder.

wto logo

WTO gir forutsigbar og enklere handel

WTO har gitt muligheten for stor økning i internasjonal handel og verdiskaping gjennom spilleregler som har gitt forutsigbarhet og enklere og billigere handel over landegrensene. WTO-medlemskapet innebærer at alle må følge samme kjøreregler for handel over landegrensene.

""

Handel i EØS

Gjennom EØS-avtalen er EØS/Efta-landene Norge, Island Liechtenstein en del av EUs indre marked. Dette kalles EØS-området og omfatter i dag 31 land. På disse nettsidene finner du informasjon om hvordan Norge er tilknyttet det indre marked, samt oversikt over overordnede regler som gjelder for fri bevegelighet av varer og tjenester. Her finner du informasjon om regelverksarbeid, tilsyn og annen myndighetsutøvelse.

EFTA - kart frihandelsavtaler

Frihandels- og investeringsavtaler

Norge har sammen med de andre Efta-statene et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Fakta om frihandelsavtalen med Mercosur

26.08.2019: Efta-landene Sveits, Island, Liechtenstein og Norge ble 23. august enige med Mercosur-landene Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay om utkast til en frihandelsavtale. Det er ikke avtalt tid eller sted for signering av avtalen, men ved tilsvarende avtaler tidligere har de normalt blitt signert tre-seks måneder etter at de var ferdigforhandlet.

Vil gjøre det enklere å selge norsk hval til Japan

14.03.2019: – Norge ønsker bedre markedsadgang for hval til Japan. Dagens importregler er mange og kompliserte. Dette har vi tatt opp med japanske myndigheter mange ganger de siste årene, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik. Japan er Norges viktigste marked for sjømat i Asia.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Stortingsmelding

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid.

Stortingsmelding

Muligheter og utfordringer i handelspolitikken

Meldingen drøfter endringer i norsk og global økonomi og handelssamarbeid, og konsekvenser for norsk arbeid med å fremforhandle og benytte handelsavtaler for å fremme norske interesser.

Kontakt

Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Til toppen