Handel

Norges utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet EØS-avtalen, WTO-avtalen og et antall frihandelsavtaler gjennom Efta. Disse avtalene bestemmer hvilke betingelser varer eller tjenester kan selges under, for eksempel hvilke tollsatser og avgifter som gjelder.

wto logo

WTO gir forutsigbar og enklere handel

WTO har gitt muligheten for stor økning i internasjonal handel og verdiskaping gjennom spilleregler som har gitt forutsigbarhet og enklere og billigere handel over landegrensene. WTO-medlemskapet innebærer at alle må følge samme kjøreregler for handel over landegrensene.

""

Handel i EØS

Gjennom EØS-avtalen er EØS/Efta-landene Norge, Island Liechtenstein en del av EUs indre marked. Dette kalles EØS-området og omfatter i dag 31 land. På disse nettsidene finner du informasjon om hvordan Norge er tilknyttet det indre marked, samt oversikt over overordnede regler som gjelder for fri bevegelighet av varer og tjenester. Her finner du informasjon om regelverksarbeid, tilsyn og annen myndighetsutøvelse.

EFTA - kart frihandelsavtaler

Frihandels- og investeringsavtaler

Norge har sammen med de andre Efta-statene et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Norges handelspolitikk gjennomgått i WTO

25.06.2018: Gjennomgangen viste at våre handelspartnere er tydelig interessert i hvordan Norge organiserer sin økonomi og handelspolitikk. I løpet av gjennomgangen har Norge fått både rosende ord og konstruktiv kritikk.

Ber USA om tviseløsnings-konsultasjoner i WTO

12.06.2018: Norge mener USAs tilleggstoll på stål og aluminium bryter med en rekke bestemmelser i WTO-regelverket. Vi har derfor bedt USA om tvisteløsningskonsultasjoner i WTO. Handelsorganisasjonen og dens tvisteløsningssystem er det etablerte forumet for å diskutere uenigheter om handelspolitikken, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Svar på spørsmål om Tisa-forhandlingene

03.02.2015: Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om hva Norge gjør for at partene skal fortsette Tisa-forhandlingene, og om Norge gjør noe for å dempe uenighetene om e-handel i forhandlingene.

Alle saker om Handel

Dokumenter

Stortingsmelding

Muligheter og utfordringer i handelspolitikken

Meldingen drøfter endringer i norsk og global økonomi og handelssamarbeid, og konsekvenser for norsk arbeid med å fremforhandle og benytte handelsavtaler for å fremme norske interesser.

Stortingsmelding

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid.

Kontakt

Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,