Handel

Norges utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet EØS-avtalen, WTO-avtalen og et antall frihandelsavtaler gjennom Efta. Disse avtalene bestemmer hvilke betingelser varer eller tjenester kan selges under, for eksempel hvilke tollsatser og avgifter som gjelder.

WTOs jubileumslogo

WTO gir forutsigbar og enklere handel

WTO har gitt muligheten for stor økning i internasjonal handel og verdiskaping gjennom spilleregler som har gitt forutsigbarhet og enklere og billigere handel over landegrensene. WTO-medlemskapet innebærer at alle må følge samme kjøreregler for handel over landegrensene.

""

Handel i EØS

Gjennom EØS-avtalen er EØS/EFTA-landene Norge, Island Liechtenstein en del av det EUs indre marked. Dette kalles EØS-området, og omfatter i dag 31 land. På disse nettsidene finner du informasjon om hvordan Norge er tilknyttet det indre marked, samt oversikt over overordnede regler som gjelder for fri bevegelighet av varer og tjenester. Her finner du informasjon om regelverksarbeid, tilsyn og annen myndighetsutøvelse.

EFTA - kart frihandelsavtaler

Frihandels- og investeringsavtaler

Norge har sammen med de andre EFTA-statene et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler. Avtalene sikrer norske bedrifter økt markedsadgang og bedre forutsigbarhet for eksport av varer, tjenester og investeringer.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Undertegnet avtaler om forenkling av tollregler

Norges EU-ambassadør Oda Helen Sletnes undertegnet 21. juni nye avtaler med EU og Sveits om forenklinger av tollregler ved import av varer fra utviklingsland under det såkalte GSP-systemet.

Handel og inkluderende vekst på dagsorden

- Mer internasjonal handel og økte investeringer er avgjørende for økonomisk vekst og arbeidsplasser. Samtidig må vi sørge for at effektene av globalisering fordeles bedre, sa Brende i sitt innlegg på ministerrådsmøtet i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i Paris.

Norsk-russisk dialog om handel gjenopptas

Næringsminister Monica Mæland møtte i slutten av november den russiske ministeren Sergej Donskoj. Dette er første gangen Norge og Russland har bilaterale møter på statsrådsnivå siden 2014. Donskoj har nå invitert Mæland til et nytt møte i Moskva våren 2017.

Flere saker om Handel

Dokumenter

Stortingsmelding

Muligheter og utfordringer i handelspolitikken

Meldingen drøfter endringer i norsk og global økonomi og handelssamarbeid, og konsekvenser for norsk arbeid med å fremforhandle og benytte handelsavtaler for å fremme norske interesser.

Stortingsmelding

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014

Meldingen gir informasjon om eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell i 2014, og er den tjuende meldingen som legges frem på rad.

Kontakt

Seksjon for handelspolitikk og internasjonal økonomi

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,