Seksjon for helse og utdanning

Seksjonen har ansvar for oppfølging av bærekraftsmål 3 om god helse og bærekraftsmål 4 om god utdanning i utenriks- og utviklingspolitikken.

Seksjonen har arenaansvar for Verdens helseorganisasjon (WHO), UNaids, Vaksinealliansen Gavi, Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), Den globale finansieringsfasiliteten for kvinners, barns og ungdoms helse (GFF), Unitaid, Partnerskapet for mødre- og barnehelse (PMNCH), Koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (Cepi), Education Cannot Wait (ECW) og Det globale partnerskapet for utdanning (GPE).

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Annette Abelsen.

Spesialrådgiver John-Arne Røttingen er ambassadør for global helse med ansvar for vaksiner (vaksinealliansen Gavi), ACT-Accelerator (covid-19) og global helseberedskap.