Seksjon for matsikkerhet, helse og utdanning

Seksjonen har ansvar for oppfølging av bærekraftsmål 2 om å utrydde sult, bærekraftsmål 3 om god helse og bærekraftsmål 4 om god utdanning i utenriks- og utviklingspolitikken.

Seksjonen har arenaansvar for Verdens matvareprogram (WFP), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD), Verdens helseorganisasjon (WHO), UNAIDS, Vaksinealliansen Gavi, Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), Den globale finansieringsfasiliteten for kvinners, barns og ungdoms helse (GFF), Unitaid, Koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (Cepi), Education Cannot Wait (ECW) og Det globale partnerskapet for utdanning (GPE).