Seksjon for hav og næringsutvikling

Seksjon for hav og næringsutvikling har ansvaret for koordinering av den internasjonale havsatsingen, oppfølging av havrelaterte saker i utenriks- og utviklingspolitikken samt næringsutvikling i utviklingssamarbeidet. Seksjonen forvalter også statens eierskap i Norfund. Seksjonen arbeid skal særlig bidra til bærekraftsmål 8, 9 og 14. Havteamet og havpanelteamet er del av den nye seksjonen.