Ukraina

Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022. På denne siden finner du innhold om krigen i Ukraina og konsekvenser for Norge.

Varecontainere sett fra luften

Sanksjonsveileder for næringslivet

07.12.2022

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge har sluttet opp om.

Tegninger av norske og ukrainske flagg som er hengt opp på et vindu mot en skolegård

Norsk støtte til Ukraina og nabolandene

01.12.2022

Oversikt over Norges støtte til Ukraina og nabolandene som følge av krigen i Ukraina. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende.

Grått kartutsnitt av Europa med Ukraina framhevet i blått.

Angrepet på Ukraina – spørsmål og svar

24.10.2022

Her er svar på ofte stilte spørsmål rundt Russlands angrep på Ukraina og håndteringen i Norge. Siden vil oppdateres fortløpende.