Ukraina

Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022. På denne siden finner du innhold om krigen i Ukraina og konsekvenser for Norge.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Tekst på bildet: Important message!

Ukrainere i Norge må registrere seg

25.04.2022: Registrering hos politiet er inngangsbilletten til det norske samfunnet for ukrainere.

Tegninger av norske og ukrainske flagg som er hengt opp på et vindu mot en skolegård

Norsk støtte til Ukraina og nabolandene

08.08.2022: Oversikt over Norges støtte til Ukraina og nabolandene som følge av krigen i Ukraina. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende.

Grått kartutsnitt av Europa med Ukraina framhevet i blått.

Angrepet på Ukraina – spørsmål og svar

08.06.2022: Her er svar på ofte stilte spørsmål rundt Russlands angrep på Ukraina og håndteringen i Norge. Siden vil oppdateres fortløpende.

Aktuelt nå

Gul hveteåker og blå himmel

Norge øker støtten til Ukraina med 10 milliarder kroner

01.07.2022: Norge øker støtten til Ukraina med 10 milliarder kroner over to år. Pengene skal gå til humanitær bistand, gjenoppbygging av landet, våpen og driftstøtte til myndighetene. – Vi står sammen med det ukrainske folk, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Arendal

Busetjing av flyktningar

07.06.2022: Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) har det statlege ansvaret for busetting av flyktningar. Kvart år oppmodar IMDi norske kommunar om å busetje flyktningar som får opphaldsløyve i Noreg. Oppmodingane er basert på berekna behov for busetjing, herunder prognosar for tal på asylsøkjarar og kvoten for overføringsflyktningar.

Dokumenter

Proposisjon

Prop. 107 L (2021–2022)

29.04.2022: Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger fram forslag til midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina. Det foreslås endringer i regelverket innenfor flere sektorer for å håndtere en situasjon der et høyt antall fordrevne fra Ukraina kommer til Norge for å søke beskyttelse her. De midlertidige endringene foreslås opphevet 1. juli 2023.

Forskrift

Endring i restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet

29.04.2022: Forskriften fastsettes i samsvar med vedlegg til resolusjonen. Midlertidig suspensjon av berørte forpliktelser under avtale 18. mars 1974 mellom Norge og Sovjetunionen om skipsfart, avtale 20. juni 2005 mellom Norge og Russland om internasjonal vegtransport og avtale 21. februar 1997 mellom Norge og Hviterussland om internasjonal vegtransport. Forskriften ble fastsatt i statsråd 29. april.