Norge og Ukraina har undertegnet sikkerhetspolitisk samarbeidsavtale

Statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj undertegnet i dag en avtale om styrket sikkerhetspolitisk samarbeid.

Statsminister Jonas Gahr Støre sitter ved siden av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj - de skriver under avtalen.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og statsminister Jonas Gahr Støre undertegner samarbeidsavtalen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Avtalen Ukraina og Norge signerte har en varighet på ti år.

– Sikkerhetsavtalen er et uttrykk for en sterk politisk forpliktelse fra Norge. Vi står ved Ukraina i deres forsvarskamp. Norge fortsetter å bidra med omfattende militær og sivil støtte, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Norge skal støtte Ukraina på veien mot fullverdig integrasjon i det euro-atlantiske fellesskapet og framtidig medlemskap i EU og i Nato. Ukraina forplikter seg til å fortsette det omfattende reformarbeidet på veien dit.

Møte mellom Ukraina og Norge i Stockholm. Møtedeltakerne sitter rundt et bord med hvit duk. Ukrainsk og norsk bordflagg.
Møte mellom Ukraina og Norge. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– I fellesskap med våre nordiske allierte og øvrige allierte og partnere, er vårt mål at Ukraina skal vinne fram som et fritt, demokratisk og velfungerende land, sier statsministeren.

Signeringen fant sted i Stockholm under det tredje nordisk-ukrainske toppmøtet. Det er Sveriges statsminister Ulf Kristersson som er vertskap og tema for toppmøtet var situasjonen i Ukraina og de nordiske landenes støtte.

Toppmøtedeltakerne har stilt opp foran sine respektive flagg til et gruppebilde.
Nordisk-ukrainsk toppmøte i Stockholm 31. mai 2024. Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet