Norsk støttepakke på nærmere 3,5 milliarder kroner til Ukraina

Regjeringen har besluttet å bidra med 2,7 milliarder kroner til luftverntiltak for Ukraina. Hoveddelen av dette skal gå til et tyskledet initiativ for anskaffelse av materiell. I tillegg vil Norge bidra med 750 millioner til maritim støtte.

Midlene tas fra rammen for den militære støtten i Nansen-programmet, som regjeringen har foreslått å øke i revidert nasjonalbudsjett.

Det var under dagens nordiske toppmøte i Stockholm at annonseringen fant sted. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var til stede på toppmøtet.

– Ukraina har akutt behov for mer våpen og militært utstyr. Vi fortsetter å støtte Ukraina, sier Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.
Statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Stockholm. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Regjeringen har derfor besluttet å bidra med 2 milliarder kroner til et tyskledet luftverninitiativ for anskaffelse av materiell, i tillegg til andre luftverntiltak for om lag 700 millioner kroner. 

– Vårt fokus er å støtte Ukraina så raskt som mulig, så landet kan begrense skadene av de voldsomme angrepene med droner og kryssermissiler som Russland retter mot byer, kraftforsyning og mot annen viktig infrastruktur, sier Støre.

Norge har tidligere donert luftvernsystemet NASAMS, som er utviklet i samarbeid mellom norsk og amerikansk forsvarsindustri, og som har vist seg svært effektivt i Ukraina.

Maritimt bidrag

Sammen med Storbritannia leder Norge den maritime koalisjonen til støtte for Ukraina. I dag annonserte statsminister Støre at Norge vil gi 750 millioner kroner til maritim støtte til Ukraina. Midlene skal gå til materiell og trening av ukrainere.

– Vi må hjelpe Ukraina med å holde sjøruter åpne og sikre ferdsel i Svartehavet. Norge som sjøfartsnasjon kan bidra med maritim kompetanse. Norge har allerede gjennomført opplæring av ukrainske soldater i småbåtoperasjoner. Dette skal vi nå bygge videre på. Målet er å bistå Ukraina med å styrke sikkerheten langs kysten og til havs og å bygge en varig maritim kapasitet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Økt støtte til Ukraina

Regjeringen har nylig foreslått å øke den militære støtten til Ukraina i år med seks milliarder kroner. Dette vil blant annet gå til å styrke det ukrainske luftvernet, og til å øke produksjonskapasiteten i Norge. Rammen for den militære støtten i Nansen-programmet i 2024 vil med dette økes fra 7,5 milliarder kroner til 13,5 milliarder kroner. Samtidig foreslås den sivile støtten til Ukraina økt med én milliard kroner.

I forrige uke gikk vi ut med at Norge sammen med andre land vil finansiere en pakke verdt om lag 150 millioner britiske pund gjennom International Fund for Ukraine (IFU). Støtten går til luftvern og maritime kapasiteter som blant annet radarer, anti-dronesystemer og småbåter.