Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Personvernerklæring for Statsministerens kontor

Statsministerens kontor (SMK) er forpliktet til å behandle personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder sikre at de personopplysninger som kontoret behandler er tilstrekkelig beskyttet.

Denne personvernerklæringen forteller hvordan kontoret får tilgang til og bruker personopplysninger i sitt arbeid. Målet er å gi overordnet informasjon om kontorets behandling av personopplysninger.

1. Når behandler SMK personopplysninger?

SMK behandler i hovedsak opplysninger som er gitt fordi:

  • Du er ansatt hos oss eller har søkt jobb hos oss
  • Du har sendt oss en henvendelse
  • Du har bedt om innsyn etter offentleglova

SMK kan også få opplysninger indirekte, for eksempel fordi:

  • En ansatt har oppgitt deg som nærmeste pårørende
  • En jobbsøker har oppgitt deg som referanse
  • I forbindelse med saksbehandling, redegjørelse for en sak eller behandling av klager
  • I forbindelse med sikring av personell, lokaler eller anskaffelser

Personopplysningene knyttet til SMKs saksbehandling vil lagres så lenge de er nødvendige for å gjennomføre saksbehandlingen. SMK har som offentlig myndighet arkivplikt for arkivverdige dokumenter. Registrering, lagring og oppbevaring av saksbehandlingsmateriale skjer i henhold til arkivlovgivningen.

2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til [email protected], eller ved å kontakte vårt personvernombud på [email protected].

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Les mer om retten til innsyn (Datatilsynet)

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger (Datatilsynet)

Sletting av personopplysninger

I noen situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Les mer om retten til sletting (Datatilsynet)

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Les mer om retten til begrensning (Datatilsynet)

Protestere mot en behandling av personopplysninger

I noen tilfeller har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Les mer om retten til å protestere (Datatilsynet)

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg på bakgrunn av at du har samtykket eller det følger av kontrakt at vi har grunnlag for det, kan du be oss om å overføre opplysningene til deg, eller til annen behandlingsansvarlig.

Les mer om retten til dataportabilitet (Datatilsynet)

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Eventuelt ta kontakt med vårt personvernombud først, slik at vedkommende kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Personvernserklæringen for regjeringen.no forteller om hvordan nettstedet behandler personopplysninger og gir generell informasjon om hvordan personopplysningene håndteres.

4. Postjournal og innsyn

SMK er som offentlig organ forpliktet til å føre postjournal over alle inngående og utgående saksdokumenter. Postjournalen er tilgjengelig på eInnsyn, jf. offentlegforskrifta § 6, og inneholder opplysninger om avsender, mottaker og tittel på sak og dokument. Etter 12 måneder er det på eInnsyn ikke lenger mulig å søke på navn på privatpersoner på postjournalen.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 c).

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og forvaltningsloven. Det gis ikke innsyn i taushetspliktig informasjon. 

5. Opplysninger om ansatte, jobbsøkere og besøkende

SMK behandler opplysninger om ansatte for å ivareta arbeidsgiveransvaret, blant annet for å administrere lønn, sikkerhetsklarere og utføre lovpålagte oppgaver.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), c) og f), og personopplysningsloven § 6.

Ansattes personalmapper skal ryddes ved utløp av arbeidsforholdet, og tilgangen begrenses til tjenstlig behov. Personalmapper skal avleveres til Arkivverket etter gjeldende regelverk.

Forsvarsdepartementet utfører adgangskontroll for SMK. Dette omfatter også besøkende. Opplysningene lagres i ett felles system.

Dersom du søker jobb ved SMK, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) og artikkel 9 nr. 2 b).

Alle søkere til stillinger blir registrert i vår postjournal. Vi journalfører søknad med vedlegg fra den som blir ansatt. Dokumenter som søkerlister og innstillinger arkiveres.

6. Databehandlere

Når eksterne behandler personopplysninger på vegne av SMK, stilles det klare krav til behandlingen. Det inngås databehandleravtaler i henhold til gjeldende lov. Databehandleravtalene etablerer klare ansvars- og myndighetsforhold med alle som opptrer som databehandlere for SMK.

7. Endringer i personvernerklæringen

Personvernerklæringen vil oppdateres fortløpende. Du vil alltid finne seneste versjon av personvernerklæringen på våre nettsider.

8. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

E-postadresse: [email protected]

Postadresse: Postboks 8001 Dep, 0030 Oslo

Telefon: 22 24 90 90

Ønsker du å kontakte vårt personvernombud, kan du benytte [email protected].

Til toppen