Statsministerens kontor og forløperne

Siden embetet som norsk statsminister ble opprettet i november 1814, har organiseringen av statsministerens sekretariat skiftet. Begrepet Statsministerens kontor begynte først å komme i bruk i oktober 1939. Her er glimt fra historien siden 1814.

Prins Christian Frederik på torvet i Christiania 1814

1814-1905 Frihet og union

Fra drama i 1814 til oppløsning av unionen i 1905. (Bilde: Christian Frederik i Christiania 1814).

Regjeringen Nygaardsvold forlater slottet etter sitt siste statsråd i 1945.

1906-1945 Fra union til krig

Fra unionsoppløsning til tysk okkupasjon og ny start etter andre verdenskrig. (Bilde: Nygaardsvolds regjering 1945).

Statsrådssalen i Høyblokken i 1958.

1946- Nyere tid

Fra andre verdenskrig til i dag. (Bilde: Ny statsrådsal i 16. etasje i Høyblokken i Regjeringskvartalet 1958).