1946- Nyere tid

Statsministerens kontor og forløperne

Fra andre verdenskrig til i dag. (Bilde: Ny statsrådsal i 16. etasje i Høyblokken i Regjeringskvartalet 1958).
 • 1946: Gerhardsen sender FN-klage til NTB

  12. april 1946 videresendte statsminister Einar Gerhardsen til Norsk Telegrambyrå (NTB) et krav fra FNs generalsekretær Trygve Lie om at nå måtte NTB sende en skikkelig korrespondent til New York.

 • 1946: Da statsrådene "... gjerne ville ta ferier"

  Mandag 1. juli 1946 kl. 12.00 fremmet Einar Gerhardsens andre regjering sine feriesøknader i statsrådsmøte med kong Haakon VII. "Hans Majestet bifalt Statsrådets tilråding".

 • 1946: "Krigskorset med sverd og to sverd"

  Det var i statsrådsmøte fredag 16. august 1946 kl. 11.00 kong Haakon VII bifalt Forsvarsdepartementets tilråding "At kaptein Gunnar Sønsteby tildeles Krigskorset med sverd og to sverd". Altså Krigskorset med tre sverd.

 • 1946: Da 40 statsrådsaker måtte gå på nytt

  Fredag 13. september 1946 måtte hele 40 statsrådsaker passere Kongens bord på nytt. Grunnen var at Statsrådsekretariatet i åtte statsrådsmøter i 1945 og 1946 hadde oversett at Statsrådet ikke hadde vært beslutningsdyktig i saker som angikk Den norske kirke.

 • 1946: " ... 5 minutters tale i norsk radio"

  8. november 1946 lovet statsminister Einar Gerhardsen sin svenske kollega Tage Erlander taletid i NRK når han noen dager senere skulle komme på besøk.

 • 1948: Statsministeren får pressesjef

  I 1948 fikk Statsministerens kontor pressesjef og pressesekretær. I 1956 ble pressesjefen statssekretær, mens pressesekretæren langt senere ble kommunikasjonssjef. Men det hele startet med Olaf Solumsmoen og Tor Gjesdal i 1940 og 1941-1945.

 • 1948: Lystig stemning i Statsrådsalen

  Mandag 20. desember 1948 var det god stemning i Statsrådsalen på Victoria Terrasse, da fotografen var på plass for å forevige Einar Gerhardsens andre regjering, med ny kommunalminister - Ulrik Olsen - på plass.

 • 1949: Statsministerens pressekonferanser

  Norske statsministre har gjennom årene valgt å holde sine pressekonferanser på ulike steder – som oftest i en regjeringsbygning eller i representasjonsboligen Parkveien 45. Men også på Stortinget eller i andre bygninger har statsministeren møtt pressefolk.

 • 1952: "... den fjerne tid da De og jeg var venner"

  24. januar 1952 takket generalløytnant Otto Ruge statsminister Oscar Torp for hilsenen til 70-årsdagen. "... den mindet meg om den fjerne tid da De og jeg var venner og arbeidet så godt og så intimt sammen", skrev Ruge.

 • 1956: Statsministerens kontor får faste stillinger

  6. januar 1956 fikk Statsministerens kontor tildelt 3 statssekretærembeter og 3 ekspedisjonssjefembeter. Det var gått drøyt 16 år siden kontoret var blitt til i oktober 1939. Perioden med midlertidige stillinger i statsministerens politisk/adminstrative sekretariat var over.

 • 1958: Statsministeren flytter til Høyblokken

  En dag i november 1958 inspiserte statsminister Einar Gerhardsen sitt nye kontor i 15. etasje i Høyblokken, der han flyttet inn 26. november. Han følte seg kanhende litt i veien.

 • 1958: Statsrådsalen hos statsministeren

  Da Statsministerens kontor 26. november 1958 flyttet inn i Den nye regjeringsbygning (Høyblokken), overtok Statsrådsalen i 16. etasje som stedet for regjeringskonferanser og andre møter, etter Statsrådsalen i 2. etasje i Victoria Terrasse 1.

 • 1958: Sekretæren får finplassen

  ”Alt fra starten av innførte vi en nyordning i regjeringsarbeidet. Det ble ført protokoll over forhandlingene i regjeringskonferansene. Hauge ble regjeringens første sekretær”.

 • 1958: Takterrassen i 16. etasje

  Fra 1958 til 1996 kunne skiftende statsministre vise gjestene utsikten fra takterrassen i 16. etasje i Høyblokken i Regjeringskvartalet. Fram til 1988 dekket terrassen nesten halve etasjen, deretter dekket den arealet som var møterom I 1997-2011.

 • 1959: 15. etasje som den var

  Om- og påbyggingen av Statsministerens kontor på toppen av Høyblokken i Regjeringskvartalet 1988-1990 førte til store endringer i det som til da var den eneste kontoretasjen - 15. etasje. Her er noen glimt 1959-1986.

 • 1959: Kong Olav besøker Høyblokken

  Fredag 17. april 1959 besøkte kong Olav V den nye Høyblokken i Regjeringskvartalet, drøyt fire måneder etter innflyttingen. Han så Statsministerens kontor og Statsrådsekretariatet i 15. etasje, og Justisdepartementet i 14. Så var det lunsj i 16. etasje

 • 1962: Regjeringens biltjeneste

  Da Regjeringens biltjeneste ble opprettet under Statsministerens kontor 1. januar 1962, hadde statsministeren, utenriksministeren og flere statsråder hatt fast sjåførtjeneste siden 1945 eller like etter. Det nye nå var en fellestjeneste med regjeringsbiler.

 • 1962: Kontaktutvalget blir til

  4. september 1962 sendte statsminister Einar Gerhardsen ut invitasjonene til det første møtet i det som ble regjeringens kontaktutvalg for partene i arbeidslivet. Møtet fant sted torsdag 27. september 1962, "i Statsministerens møterom" i Høyblokken.

 • 1965: Da statsministeren ville ha dusj

  Ikke lenge etter at han overtok som statsminister 13. oktober 1965, tok Per Borten opp at det burde være en dusj på kontoret. 17. desember 1965 var tegningen for dusjkabinett i 16. etasje i Høyblokken klar.

 • 1968: Vietcong-flagg foran Høyblokken

  Kl. 03.00 onsdag 3. januar 1968 ble et Vietcong-flagg heist i flaggstangen foran Høyblokken i Regjeringskvartalet. Det ble raskt tatt ned av vakten og to dager senere overlatt til ekspedisjonssjef Finn N. Midtskaug ved Statsministerens kontor. Han arkiverte det.

 • 1969: Da dronningen kom til gards

  Mandag 11. august 1969 kunne statsminister Per Borten ønske Storbritannias dronning Elisabeth II velkommen til gards hjemme i Flå i Sør-Trøndelag. Det var lunsj i bestestua og et slag boccia i hagen. Nokså annerledes enn regjeringslunsj på Akershus slott.

 • 1970: Demonstranter i Høyblokken

  Tirsdag 5. mai 1970 var lobbyen i Høyblokken i Regjeringskvartalet full av demonstranter - trolig for det meste studenter. Dette var lenge før lobbyen fikk sine adgangssperrer i 1988, og det var folksomt.

 • 1970: Glemt utvidelse av statsministerkontoret

  Sammenligner vi pressebilder fra statsministerskiftene i 1963 og 1965 med dem i tiden 1971-1986, ser det ut som om de ikke foregikk på samme kontor. Det gjorde de. Forklaringen er en nesten glemt utvidelse av statsministerkontoret i 15. etasje i Høyblokken ca 1970.

 • 1970: Slutt på departementenes møterom hos statsministeren

  Først sent i 1970, tolv år etter statsministerens innflytting i Høyblokken i Regjeringskvartalet, sluttet møterommet sør i 15. etasje å være "Departementenes møterom". Nå ble det Statsministerens kontors store møterom.

 • 1971: "- godt nedsunket i bibliotekets lenestoler"

  Fra innflyttingen sent i 1958 til det i løpet av 1980-årene ble behov for mer kontorplass, lå Statsministerens kontors bibliotek der inngangssluse og vaktskranke lå 22. juli 2011. Pressekonsulentvikar Wiktor Martinsen trivdes i 1971-1972 ikke helt i matpausene i biblioteket.

 • 1971: Budsjettkonferanser på landet

  Det var statsminister Trygve Bratteli som 17.-18. desember 1971 innledet tradisjonen med årlige budsjettkonferanser på landet. Staur gård ved Mjøsa var lenge stedet. Fra 1984 ble det flere steder ved Randsfjorden.

 • 1972: Medalje og blomster til Gerhardsen

  Fredag 8. september 1972 fikk tidligere statsminister Einar Gerhardsen overrakt Borgerdådsmedaljen i gull av statsminister Trygve Bratteli. Både regjeringen og Statsministerens kontors stab var på plass i Statsrådsalen i 16. etasje i Høyblokken - blant dem Ragnhild Skutle.

 • 1976: Neitakk til VG-antenne på taket

  9. januar 1976 fikk statssekretær Oluf Fuglerud på Statsministerens kontor telefon fra VGs sjefredaktør Oskar Hasselknippe. Kunne avisen få montere svenskeantennen sin på taket av Høyblokken i Regjeringskvartalet? Det ble nei.

 • 1995: Første kvinne som statsrådsekretær

  Fredag 29. september 1995 kl. 11.00 ble det skrevet historie i Statsrådsalen på Slottet: en kvinne var statsrådsekretær for første gang siden embetet ble opprettet i 1814.

 • 2011: Utøya-kjøreplan - før og etter 22. juli

  23. juli 2011 skulle statsminister Jens Stoltenberg besøke AUFs sommerleir på Utøya i Tyrifjorden. På grunn av terroristangrepet mot Regjeringskvartalet og AUF-leiren 22. juli, ble det først 20. august statsministeren besøkte Utøya. Da var alt forandret.

 • 2011: Fra festningen og tilbake - inntil videre

  2. mars 1814 opprettet prins Christian Frederik et regjeringsråd, et regjeringssekretariat og fem departementer i Christiania. De fikk kontorer på og ved Akershus festning. 198 år senere flyttet regjeringskontorer i 2011 igjen til dette området.

 • 2013: Andre kvinne som statsminister i Norge

  16. oktober 2013 kom igjen en kvinne - Erna Solberg - ut fra Slottet som Norges statsminister. Det var gått 32 år, 8 måneder og 13 dager siden forrige gang, da Gro Harlem Brundtland kom ut fra Slottet 4. februar 1981.

 • 2013: To hundre års statssøm avsluttet

  Høsten 2013 avsluttet Statsministerens kontor den nær 200 år gamle skikken med å binde sammen lovdokumenter med snor. Siden 1843, i 170 år, hadde snoren vært i flaggfargene rødt, hvitt og blått. Fra nå var det bare trontalen som skulle "sys".

 • 2014: Riksseglpressene som ble glemt

  Siden 1814 har Norges rikssegl vært preget inn i statsrådsdokumentene av fire manuelle stempelpresser før den elektriske pressen som er i bruk siden 1990-tallet. Men de gamle pressene er borte.