1946: Da statsrådene "... gjerne ville ta ferier"

Mandag 1. juli 1946 kl. 12.00 fremmet Einar Gerhardsens andre regjering sine feriesøknader i statsrådsmøte med kong Haakon VII. "Hans Majestet bifalt Statsrådets tilråding".

"Statsministeren meddelte på Statsrådets vegne at Statsrådets medlemmer gjerne ville ta ferier, dog således at over halvdelen av statsrådets medlemmer vil være tilstede i hovedstaden", het det i foredraget.

Deretter rådet Statsrådet Kongen til å overlate til Statsrådet selv å bestemme hvem som så skulle bestyre departementene til ferierende kolleger. Det ble også presisert at den som stepper inn dersom statsministeren er fraværende, er "den første" av dem som er tilstede - altså den som har høyest regjeringsrang.

 

(Foto: Statsministerens kontor).

Å ha halvparten av statsrådsmedlemmene i byen sommeren gjennom, var viktigere enn det er nå. For det ble holdt statsrådsmøter både 5. og 19. juli og 2., 10., 16. og 30. august. Imidlertid tok også konge og kronprins seg noen dager fri. Statsrådsmøtene 5. og 19. juli ble "holdt av Regjeringen", det vil si i Statsrådsalen i nordkvartalet på Victoria Terrasse og ikke på Slottet, men begge med et stort antall saker. Så feriestille departementskontorer var det nok mindre av da enn nå.

Etpar språklige uregelmessigheter: eneste kvinnelige medlem av denne regjeringen, Aaslaug Aasland, blir beæret med "frk." foran etternavnet. Og Statsrådet skrives med vekselvis stor og liten forbokstav.

Protokollkopien bærer Leif Østerns initialer, sjef for Statsrådsekretariatet 1945-1968.

Kilde:
SMK/Statsrådsprotokollen 1946