Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 1-8 av 27010 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ressurskrevende tjenester – kontroll av ordningen

  21.01.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I 2019 fikk Helsedirektoratet i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å gjennomføre en stedlig kontroll med tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester.

 • Gevinstrealisering ved kommunesammenslåing

  21.01.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Vivento utarbeidet en rapport om gevinstrealisering ved kommunesammenslåing.

 • Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2020

  20.01.2020 Plan/strategi Klima- og miljødepartementet

  Departementet utarbeider hvert år en strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og sjanser for gjennomslag.

 • Boligmarkedets virkemåte for utsatte grupper

  Rapport 32-2019 - Samfunnsøkonomisk analyse AS

  20.01.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretatt en analyse av boligmarkedets virkemåte, med særlig oppmerksomhet på utsatte grupper. Utredningen ser på utviklingen i både eie- og leiemarkedet i de

 • På leting etter utenlandsk informasjonspåvirkning

  En analyse av det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  20.01.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  SINTEF har undersøkt om det var forsøk på informasjonspåvirkning av utenlandske aktører på utvalgte digitale plattformer i forbindelse med lokalvalget i 2019.

 • Valggjennomførings-undersøkelsen 2019 og evaluering av Valgdirektoratets tjenester ved valget 2019

  20.01.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluert Valgdirektoratets tjenester, og utført en spørreundersøkelse av valggjennomføringen i kommuner og fylkeskommuner i forbindelse med lokalvalget i 2019.

 • Legaliseringer

  20.01.2020 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument utarbeidet av norske myndigheter skal få rettsvirkning i utlandet. Utenlandske dokumenter må legaliseres i det landet de er utstedt i.

 • En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord

  17.01.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Forskningsinstituttet Norce har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en systematisering og sammenstilling av eksisterende kunnskap om utviklingstrekk i Nord-Norge og nordområdene.

Til toppen