Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 1-8 av 26885 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater

  Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

  20.08.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartemen-tet (KMD) og dokumenterer og evaluerer tre forsøk med arbeidstidsordninger i tre statlige etater: kriminalomsorgen, Luftforsvaret og tolletaten.

 • Skaperglede engasjement og utforskertrang

  18.08.2019 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Kreative og skapende evner og ferdigheter er en berikelse for den enkelte og for samfunnet. De er grunnelementene i all innovasjon ogutvikling. Å oppleve kunst- og kulturuttrykk og få delta i fysiske, praktiske og estetiske prosesser har stor

 • Høring - unntak fra hvitvaskingsloven på lotterifeltet

  16.08.2019 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i hvitvaskingsforskriften som gjør unntak fra hvitvaskingslovens anvendelsesområde for særskilte typer tilbydere av spilltjenester.

  Høringsfrist: 01.10.2019 Status: På høring

 • Rapport om pakkeinndeling av togtrafikken på Østlandet

  16.08.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet levert en anbefaling til trafikkpakker for de gjenstående konkurranserundene om drift av persontogtrafikken på Østlandet.

 • Rapport om utvikling av Alnabru godsterminal

  16.08.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport om utvikling av Alnabru godsterminal i Oslo.

 • Høring Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

  16.08.2019 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) på høring. Det foreslås å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om

  Høringsfrist: 15.11.2019 Status: På høring

 • Rapport om utvikling av fjerntogtilbudet

  16.08.2019 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet undersøkt mulighetene for å utvide fjerntogtilbudene og samtidig vurdert hvilke virkninger dette vil gi.

 • Konsekvenser av forbud mot videreformidling av utenlandsk pengespillreklame

  14.08.2019 Rapport Kulturdepartementet

  Regjeringen har forslått en endring av kringkastingsloven som i praksis vil fjerne reklame for utenlandske pengespillselskap fra norske TV-skjermer. Oslo Economics har på oppdrag fra Kulturdepartement vurdert mulige konsekvenser av lovendringen for

Til toppen