Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 1-8 av 26639 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Innsigelse til detaljregulering av Seilduksgata 30 (Dælenenga idrettspark)

  26.03.2019 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Seilduksgata 30 (Dælenenga idrettspark). Departementet mener i denne saken at hensynet til barn og unges interesser, god folkehelse i befolkningen, og

 • Om r-konferanser

  26.03.2019 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringskonferansene er svært viktige møter for den politiske avklaringen av saker som er til behandling i forvaltningen. Det betyr mye for regjering­ens arbeid at regjeringskonferansene er godt forberedt. Disse retningslinjene skal bidra til det.

 • Utredning om regler for personvern i lover som forvaltes av Nav

  Digital praksis i arbeids- og velferdsforvaltningen i lys av regelverk om taushetsplikt, personvern og informasjonsforvaltning

  26.03.2019 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  OsloMet og UiTs utredning om personvern i lover som forvaltes av Nav.

 • Handlingsplan mot voldtekt 2019–2022

  25.03.2019 Plan/strategi Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringens handlingsplan mot voldtekt fokuserer på målrettet forebyggende innsats, et godt hjelpetilbud etter voldtekt, god faglig oppfølging av fornærmede, god etterforskningskvalitet samt mer kunnskap og kompetanse.

 • Pensjonskostnader i kommunesektoren

  Arbeidsgrupperapport - mars 2019

  25.03.2019 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juni 2018, i samarbeid med Finansdepartementet.

 • Høring - gjennomføring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet i norsk rett - endringer i eiendomsmeglingsforskriften

  25.03.2019 Høring Finansdepartementet

  Høringsfrist: 25.06.2019 Status: På høring

 • Forskrift om forbud mot fiske i gytefelt for torsk

  25.03.2019 Forskrift Nærings- og fiskeridepartementet

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 25. mars 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 22.

 • Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

  25.03.2019 Forskrift Nærings- og fiskeridepartementet

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 25. mars 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 22:

Til toppen