Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 1-8 av 27076 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring om egenendringsadgang og rederiskatteordningen

  25.02.2020 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om en klargjøring i skatteforvaltningsloven om at valget om å tre inn i eller ut av rederiskatteordningen ikke kan endres ved egenendring.

  Høringsfrist: 07.04.2020 Status: På høring

 • Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene

  25.02.2020 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt rapporten "Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene" fra Telemarksforsking. I denne rapporten har Telemarksforsking vurdert mulige insentivvirkninger av toppfinansieringsordningen for

 • The continental shelf - questions and answers

  25.02.2020 Retningslinjer Utenriksdepartementet

  Questions and answers about important matters on the continental shelf.

 • Høringsnotat - engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge

  24.02.2020 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Høringsfrist: 06.04.2020 Status: På høring

 • GI-04/2020 – Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak

  24.02.2020 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets adgang til å instruere om å utsette iverksettingen av en bestemt type vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, i påvente av endringer i lov eller forskrift, jf. utlendingsloven

 • Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?

  Av Daniel Arnesen og Karl Henrik Siveseid, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-5

  24.02.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Spørsmålene undersøkelsen har søkt å gi svar på, er blant annet hvilke endringer som skjer i organisasjonene i stort og organisasjonsformer på lokalt, regionalt og nasjonalt. Hvilke samfunnsområder retter organisasjonene seg mot, omfang og

 • Lokalt beredskapssamarbeid. Frivillige, politi og kommuner i lokalt beredskapsarbeid

  Av Jon Kåre Skiple og Marte Winsvold, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-4

  24.02.2020 Rapport Kulturdepartementet

  Beredskapssamarbeidet i Norge er organisert som et samvirke mellom ulike offentlige, frivillige og private aktører. Undersøkelsen har sett på hvordan tre viktige aktører fungerer; politiet , kommunene og frivillige organisasjoner.

 • Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

  Av Håkon S. Trætteberg, Ivar Eimhjellen, Rune Ervik, Bernhard Enjolras og Jon Kåre Skiple, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2020-3

  24.02.2020 Rapport Kulturdepartementet

  I denne rapporten undersøkes samspillet mellom offentlige myndigheter lokalt og frivillige organisasjoner. Analysene retter seg særlig mot områdene, Kultur, fritid og idrett, Helse, pleie, omsorg og eldre, Barn, ungdom, oppvekst og skole, Mangfold,

Til toppen