Helse og omsorg

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Store samfunnsendringer mot 2030 får konsekvenser for helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal være grunnlaget for utvikling av sykehusene.

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet står sentralt i regjeringens politikk for å utvikle pasientens helsetjeneste. Pasientene skal være sikre på at tjenestene virker, at de er trygge og at de henger godt sammen når de er avhengig av helsehjelp fra flere instanser.

Aktuelt nå

Deltakere fra ekspertegrupen på Luftambulanse sitter rundt bordet med helseminister Bent Høie.

Ekspertgruppen for luftambulansetjenesten har begynt arbeidet

26.09.2019: Luftambulansetjenesten er viktig for befolkningens trygghet. I dag startet ekspertgruppen som skal utrede framtidig organisering av luftambulansetjenesten.

Stetoskop ligger på bord

Inviterer til innspillmøter om allmennlegetjenesten

14.11.2019: Våren 2020 skal regjeringen legge frem en egen handlingsplan for allmennlegetjenesten i kommunene. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker innspill til planen.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Høring

Rusreform: Fra straff til hjelp

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte.

Kontakt

Helse- og omsorgsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 948 49 749
Pressekontakt: Kommunikasjonsenheten (KE)
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9,