Helse og omsorg

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge.

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Store samfunnsendringer mot 2030 får konsekvenser for helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal være grunnlaget for utvikling av sykehusene.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet står sentralt i regjeringens politikk for å utvikle pasientens helsetjeneste.

Aktuelt nå

Deltakere fra ekspertegrupen på Luftambulanse sitter rundt bordet med helseminister Bent Høie.

Ekspertgruppen for luftambulansetjenesten har begynt arbeidet

26.09.2019: Luftambulansetjenesten er viktig for befolkningens trygghet. I dag startet ekspertgruppen som skal utrede framtidig organisering av luftambulansetjenesten.

Stetoskop ligger på bord

Inviterer til innspillmøter om allmennlegetjenesten

14.11.2019: Våren 2020 skal regjeringen legge frem en egen handlingsplan for allmennlegetjenesten i kommunene. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker innspill til planen.

Siste nytt om temaet

Kontakt

Helse- og omsorgsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 948 49 749
Pressekontakt: Kommunikasjonsenheten (KE)
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo