Prop. 111 LS (2023–2024)

Endringer i legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr (forskriftshjemler for mindre vesentlige endringer av forordninger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 153/2023 og 179/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) 2023/502, (EU) 2023/503 og (EU) 2023/183

Helse- og omsorgsdepartementet legger i denne lov- og samtykkeproposisjonen fram forslag til endringer i legemiddelloven og i lov om medisinsk utstyr. Forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr, forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr og forordning (EU) 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr gjelder som norsk lov. Lovforslaget skal legge til rette for at mindre vesentlige endringer i disse forordningene skal kunne gjennomføres i forskrift. I proposisjonen bes det også om at Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 153/2023 og 179/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2023/502, forordning (EU) 2023/503 og forordning (EU) 2023/183.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget