Klima- og miljødepartementet

Ola Elvestuen (V)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Tema og innsikt

Isbre

Klimaendringer og norsk klimapolitikk

Norge har nedfelt i klimaloven at målet for 2030 skal være at utslipp av klimagasser reduseres med minst 40 prosent. Les mer om norsk klimapolitikk her.

Insekt

Hvorfor er insektene så viktige for naturen?

Urovekkende rapporter forteller oss at insektene er i tilbakegang mange steder i verden. Hvorfor skjer dette? Og hvorfor trenger vi insektene?

Kulturminner

Norsk politikk for kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige kilder til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

Dokumenter

Rundskriv T-1/19

Tilskotsordningar for 2020

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturminne, klima m.m.

Høringsfrist 15.01.2020

Høring av rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall

Klima- og miljødepartementet har sendt rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall på høring.

Aktuelt fra departementet

COP25

FNs klimakonferanse i Madrid

FNs klimatoppmøte i Madrid har pågått i snart to uker. Norge vil melde inn et forsterket klimamål til FN i 2020. Et sentralt tema i forhandlingene er at landene må øke sine ambisjoner for å nå målene i Parisavtalen.

Elvestuen på Talerstolen

COP25:

Norges innlegg på klimakonferansen

Klima- og miljøminster Ola Elvestuen holdt det norske hovedinnlegget på FNs Klimakonferanse - COP25 - i Madrid. Han la vekt på at alle land må heve sine klimaambisjoner.

Elvestuen og kolleger

Klima:

Felles løft mot avskoging i Colombia

Colombia vil halvere avskogingen gjennom samarbeid med Norge, Tyskland og Storbritannia. Avtale om opptrapping av innsatsen mot avskoging ble undertegnet av de fire landene på COP25 i Madrid.

Til toppen