Klima- og miljødepartementet

Espen Barth Eide (Ap)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2022

Prop. 1 S (2021–2022)

12. oktober 2021 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2022. Fagproposisjonen inneholder en detaljert beskrivelse av budsjettforslaget for Klima- og miljødepartementet.

Aktuelt fra departementet

Regjeringen Støre på Slottsplassen

Ny regjering utnevnt

Etter å ha blitt utnevnt av Kongen i statsråd i dag kl. 10.00, møtte Jonas Gahr Støres regjering til sitt første statsråd i dag kl. 12.00. Ny klima- og miljøminister blir Espen Barth Eide (Ap).