Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Klima- og miljødepartementet

Sveinung Rotevatn (V)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.
Isbre

Klimaendringer og norsk klimapolitikk

Norge har nedfelt i klimaloven at målet for 2030 skal være at utslipp av klimagasser reduseres med minst 40 prosent. Les mer om norsk klimapolitikk her.

Fotosyntesen

Klima og natur henger sammen

Bruken av naturen påvirker klimaet samtidig som klimaendringene påvirker naturen. Aldri før har mennesker påvirket jorda så mye som nå, og klimaendringene forsterker belastningene.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet

Den grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser.

Dokumenter

Strategi

Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi

Ein meir ressurseffektiv og sirkulær økonomi er naudsynt dersom vi skal nå dei klima, miljø- og berekraftsmåla vi har forplikta oss til. Vi bruker naturressursane våre i eit langt større tempo enn det naturen sjølv klarer å produsere.

Tiltaksplan

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

Tiltaksplanen viser regjeringens viktigste prioriteringer for Oslofjorden, i første omgang fram mot 2026.

Aktuelt fra departementet

Tirsdag 15. juni, kl. 1400:

Næringslivets klimakonferanse - Hvordan kan Norge bidra i Europas grønne giv?

EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans, regjeringen og norsk næringsliv møtes til en konferanse om hvilke muligheter som ligger i Europas grønne giv. Følg sendingen her.

Klær på lager

Strategi for sirkulær økonomi

Regjeringa har for første gong lagt fram ein heilskapleg strategi for sirkulær økonomi. Målet er at Noreg skal bli eit foregangsland i grøn, sirkulær økonomi.

Nett-tv

Se sendingen her

Nett-TV

Klimaplan 2021-2030

Fredag 8. januar la regjeringa fram Klimaplan 2021-2030 om korleis Noreg skal nå klimamåla. Sjå presentasjonen av planen og last ned heile planen her.