Klima- og miljødepartementet

Espen Barth Eide (Ap)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.
Kulturmiljø ved Tyrifjorden

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminna og kulturmiljøa våre kan fortelje oss historier om korleis menneska før oss har levd og verka, korleis dei har tilpassa seg naturen.

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel

Friluftsliv

Alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv som en positiv aktivitet for helse og trivsel

Dokumenter

Statsbudsjettet 2022

Prop. 1 S (2021–2022)

12. oktober 2021 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2022. Fagproposisjonen inneholder en detaljert beskrivelse av budsjettforslaget for Klima- og miljødepartementet.

Aktuelt fra departementet

Regjeringen Støre på Slottsplassen

Ny regjering utnevnt

Den nye regjeringen er utgått av Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Ny klima- og miljøminister er Espen Barth Eide (Ap).

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Espen Barth Eide ny klima- og miljøminister

Espen Barth Eide (57) er utnevnt til ny klima- og miljøminister.

Siste nytt