Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Indonesia

Regnskog:

Indonesia reduserer utslippene fra avskoging

Indonesia har bekreftet at klimagassutslipp fra avskoging gikk ned i 2017. Dette betyr at Norge for første gang siden regnskogsamarbeidet mellom de to landene startet i 2010 vil betale Indonesia for reduserte utslipp fra avskoging.

FN rapport

Miljørapport:

Alvorlige varsler i miljørapport fra FN

Forurenset luft fører årlig til for tidlig død hos seks til sju millioner mennesker verden over. Dette er blant de mange funnene i en ny rapport fra FN om verdens miljøtilstand.

Dokumenter

Høringsfrist 10.05.2019

Regionreformen og kommunereformen - høring av forslag til endringer i friluftsloven og forslag til forskrift om fylkeskommunenes oppgaver på friluftslivsområdet mv.

14.03.2019: Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i friluftsloven §§ 2, 3a, 15, 16 og 24. Forslaget innebærer at fylkesmannen ikke lenger skal stadfeste kommunenes vedtak om ferdselsrestriksjoner. Forslagene er en oppfølging av kommunereformen.

Høringsfrist 16.04.2019

Offentlig høring: Forslag til lov om endringer i klimakvoteloven

05.03.2019: Klima- og miljødepartementet sender med dette et forslag til lov om endringer i klimakvoteloven på offentlig høring. De foreslåtte endringene vurderes som nødvendige for at Norge skal kunne etterleve ICAO CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation).

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2019

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen