Klima- og miljødepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2017

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett onsdag 7. oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Klima- og miljødepartementet

Klimaforhandlingene i Marrakech i havn

Det 22. partsmøtet under Klimakonvensjonen ble avsluttet ti timer på overtid etter en lengre diskusjon om hvordan utviklingen av regelverket for Parisavtalen skal følges opp de neste årene.

Dokumenter

Rundskriv

Tilskotsordningar for 2017

02.11.2016: Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, forureining og klima

Høring

Høring - Rapport fra regjeringens ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft

08.11.2016: Klima- og miljødepartementet sender med dette "Grønn konkurransekraft - rapport fra regjeringens ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft" på høring. Høringsfrist: 23.12.2016.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2017

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo