Klima- og miljødepartementet

Espen Barth Eide (Ap)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.
Smeltende isbre

Norges klimapolitikk

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030.

Magiske klimatomater fra Greve biogass.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050.

Fjellrev

Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander.

Dokumenter

Høring

Høring – bruk av motorkjøretøy for å transportere ut felt villsvin

28.06.2022: Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring et forslag om å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag slik at det blir tillatt å frakte ut felt villsvin med motorkjøretøy.

Høring

Høring om lisensfellingsperioden for jerv

16.06.2022: Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring alternative forslag i tilknytning til lisensfellingsperiodens lengde for jerv, og eventuell endring i rovviltforskriften.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv Klimastatus og -plan

Se sendingen her

Nett-TV:

Pressekonferanse om regjeringens klimastatus og -plan

Se pressekonferansen i opptak her. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide presenterer regjeringens klimastatus og -plan.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Et klima- og miljøbudsjett for utslippskutt og omstilling

Klima- og naturkrisen kan ikke settes på vent, fordi dens virkninger vil merkes stadig mer i tiden som kommer. Les de viktigste sakene fra departementets budsjett her.

Klimastatus og -plan

Regjeringens klimastatus og -plan

I forslaget til statsbudsjett for 2023 lanserer regjeringen et helt nytt verktøy for klima og økonomi. Klimastatus og -plan skal oppdateres hvert år. Les dokumentet her.