Klima- og miljødepartementet

Ola Elvestuen (V)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Tema og innsikt

Isbre

Klimaendringer og norsk klimapolitikk

Norge har nedfelt i klimaloven at målet for 2030 skal være at utslipp av klimagasser reduseres med minst 40 prosent. Les mer om norsk klimapolitikk her.

Insekt

Hvorfor er insektene så viktige for naturen?

Urovekkende rapporter forteller oss at insektene er i tilbakegang mange steder i verden. Hvorfor skjer dette? Og hvorfor trenger vi insektene?

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet

Den grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser.

Dokumenter

Rundskriv T-1/19

Tilskotsordningar for 2020

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturminne, klima m.m.

Høringsfrist 15.01.2020

Høring av rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall

Klima- og miljødepartementet har sendt rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall på høring.

Aktuelt fra departementet

Gjellestadskipet

Kulturminner:

Gjellestadskipet er mest sannsynleg frå tidleg vikingtid

Resultatet av undersøkingane etter utgravinga på Gjellestad er no klare. Skipet kan daterast til vikingtid og det kjem etter alt å døme frå vestlandet.

Elvestuen på Talerstolen

COP25:

Klimakonferansen i Madrid avsluttet

Klimakonferansen i Madrid ble avsluttet med en klar oppfordring om at landene må skjerpe sine ambisjoner neste år. Det ble en løsning på punktet om å motvirke tap og skade som følge av klimaendringer.

Elbil

Transport:

Snart 10 prosent elbiler på norske veier

I løpet av kort tid vil én av ti personbiler på norske veier være rene elbiler. Det er en viktig milepæl på veien mot en halvering av utslippene fra transportsektoren innen 2030

Til toppen