Klima- og miljødepartementet

Andreas Bjelland Eriksen (Ap)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.
Illustrasjon med trær sett ovenfra som skal forestille sirkulær økonomi

Handlingsplan for sirkulær økonomi

Regjeringens nye handlingsplan skal vise retningen for omstillingen til en mer sirkulær økonomi.

Villreinflokk på snødekt område

Stortingsmelding

Nye tiltak for å redde villreinbestanden i Noreg

Regjeringa legg fram nye tiltak som skal snu den negative utviklinga og betre tilstanden for villreinen.

Fjellrev

Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander.

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Se i opptak:

Pressekonferanse om CO2-kompensasjonsordningen

Nyhet 14.03.2024

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og partene i industrien deltar på pressekonferansen fredag morgen.

Nett-tv

Se sendingen her

Se i opptak:

Naturrisikoutvalget overrekker sin rapport

Nyhet 29.01.2024

Regjeringens ekspertutvalg har vurdert hvordan norske næringer og sektorer, og samfunnet som helhet, er og kan bli berørt av tap av natur og se på hvordan berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.

Nett-tv

Se sendingen her

Se i opptak:

Oppsummerering av klimaåret 2023

Nyhet 05.12.2023

Rekordvarmt. Rekordtørt. Rekordvått. Rekordmange skogbranner. Rekordlite sjøis. Rekordvarme hav. Meteorologisk institutt oppsummerer klimaåret 2023.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet