Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Colombia

Colombia og Noreg styrkjer skogsamarbeidet

Statsminister Erna Solberg og Colombias president Juan Manuel Santos har lansert ein intensjon om å utvide klima- og skogsamarbeidet fram til 2025.

Ola Elvestuen

Første steg mot nasjonalpark i Østmarka

Regjeringen starter nå arbeidet med å kartlegge verneverdiene i Østmarka. Dette er første fase på veien mot en nasjonalpark i Østmarka.

Dokumenter

Høringsfrist: 21.06.2018

Høring – regionreformen – ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver

21.03.2018: Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver på høring.

Prop. 42 L (2017–2018)

Endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner)

02.03.2018: I denne proposisjonen foreslår Klima- og miljødepartementet endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner. Forslaget gjelder endring av kulturminneloven § 4 andre ledd, slik at grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner settes til år 1917.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2018

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo