Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Buss med solpanel

Enova:

Verdens første rutebuss med solpanel

10 rutebusser med solceller på taket ruller rundt på Ringerike i sommer. Det kan spare miljøet for 30 tonn CO2 i året.

Jordklode

Verdens havdag:

Plast truer livet i havet

Verdens havdag arrangeres hvert år i dag, den 8. juni. Dette er FNs viktigste dag for å engasjere folk over hele verden til tiltak for å sikre et godt havmiljø.

Dokumenter

Prop. 99 L (2017–2018)

Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova)

15.06.2018: Endringa i kulturminnelova § 28 første ledd skal leggje til rette for overføring av mynde frå statleg til fylkeskommunalt nivå, som ledd i regionreforma på kulturminneområdet.

Høringsfristen var 21.06.2018

Høring – regionreformen – ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver

Høringssvarene er publisert og kan leses her.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2018

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo