Klima- og miljødepartementet

Espen Barth Eide (Ap)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.
Smeltende isbre

Norges klimapolitikk

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030.

Magiske klimatomater fra Greve biogass.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050.

Fjellrev

Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander.

Dokumenter

Regjeringens klimastatus- og plan

06.10.2022

Regjeringen Støre legger fram klimastatus og plan sammen med statsbudsjettet for 2023. Planen dekker rapportering etter klimaloven og oppsummerer regjeringens klimapolitikk. Dette er et nybrottsarbeid i norsk klimapolitikk.

Prop. 1 S (2022–2023)

For budsjettåret 2023

06.10.2022

Forslag til klima- og miljøbudsjett 2023.

Aktuelt fra departementet

Nytt norsk klimamål på minst 55 prosent

Norge melder inn et forsterket klimamål til FN før klimatoppmøtet i Egypt. Det nye målet er å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Et klima- og miljøbudsjett for utslippskutt og omstilling

Klima- og naturkrisen kan ikke settes på vent, fordi dens virkninger vil merkes stadig mer i tiden som kommer. Les de viktigste sakene fra departementets budsjett her.

Klimastatus og -plan

Regjeringens klimastatus og -plan

I forslaget til statsbudsjett for 2023 lanserer regjeringen et helt nytt verktøy for klima og økonomi. Klimastatus og -plan skal oppdateres hvert år. Les dokumentet her.