Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Klima- og miljødepartementet

Sveinung Rotevatn (V)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.
Isbre

Klimaendringer og norsk klimapolitikk

Norge har nedfelt i klimaloven at målet for 2030 skal være at utslipp av klimagasser reduseres med minst 40 prosent. Les mer om norsk klimapolitikk her.

Fotosyntesen

Klima og natur henger sammen

Bruken av naturen påvirker klimaet samtidig som klimaendringene påvirker naturen. Aldri før har mennesker påvirket jorda så mye som nå, og klimaendringene forsterker belastningene.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet

Den grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser.

Dokumenter

Rundskriv T-1/20

Tilskotsordningar for 2021

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturmiljø, klima m.m.

Ny veileder:

Slik ber du om miljøinfo

Klima- og miljødepartementet har utarbeidet en ny veileder til miljøinformasjonsloven.

Aktuelt fra departementet

Nett-TV

Klimaplan 2021-2030

Pressekonferansen starter fredag 8. januar klokken 12.00. Du kan se den direkte her.

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021:

Eit rekordstort budsjett for klima og miljø

Regjeringa Solberg la fram sitt framlegg til Statsbudsjett onsdag 7. oktober. Regjeringa vil medverke til ei grøn omstilling av norsk økonomi. Les meir om budsjettframlegget for klima- og miljødepartementet her.

Elv renner gjennom fjellandskap

Vernar verdifull natur i Saltfjellet-Svartisen

Regjeringa har utvida Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, oppretta Nattmoråga landskapsvernområde og gjort viktige endringar i andre verneområde ved Saltfjellet-Svartisen.