Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Regnskogtre

Regnskog:

145 millioner kroner til nytt prosjekt mot ulovlig avskoging

Store regnskogland har anslått at ulovlig hogst kan utgjøre opptil 50 til 85 prosent av avskogingen. Organiserte kriminelle tjener 50-152 milliarder USD i året på ulovlig hogst av tropisk skog.

Fisketur

Friluftsliv:

Ny handlingsplan for friluftsliv

Regjeringen har vedtatt en ny handlingsplan for friluftsliv. Handlingsplanen inneholder en rekke tiltak og føringer, og omfatter både ivaretakelse og utvikling av arealer og motivering til friluftsliv.

Dokumenter

Handlingsplan

Handlingsplan for friluftsliv

24.07.2018: Regjeringen ønsker at så mange som mulig utøver friluftsliv jevnlig. Friluftsliv gir oss økt livskvalitet og bedre helse, og er en levende og sentral del av den norske kulturarven og nasjonale identiteten.

Strategi

Nasjonal pollinatorstrategi

29.06.2018: Ein strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2018

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo