Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Katowice

Klima:

Elvestuen til klimaforhandlinger i Polen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er på klimamøtet i Katowice for å delta på høynivådelen under forhandlingene. Klimamøtet i Polen kan bli avgjørende for at verden skal klare å følge opp Parisavtalen.

Katowice

Katowice:

Viktige steg mot en klimaavtale med EU

EU, Island og Norge er enige om neste steg for en avtale om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030. En avtale vil innebære at vi samarbeider for å oppnå våre utslippsmål for 2030.

Dokumenter

Rundskriv T-1/18

Tilskotsordningar for 2019

05.11.2018: Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturminne, klima m.m.

Statsbudsjettet 2019

Prop. 1 S (2018–2019)

08.10.2018: Regjeringens forslag til klima- og miljøbudsjett for 2019.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2019

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen