Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Indonesia

Regnskog:

Indonesia reduserer utslippene fra avskoging

Indonesia har bekreftet at klimagassutslipp fra avskoging gikk ned i 2017. Dette betyr at Norge for første gang siden regnskogsamarbeidet mellom de to landene startet i 2010 vil betale Indonesia for reduserte utslipp fra avskoging.

Røros

Kulturminner:

Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken

Regjeringen har startet arbeidet med ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken. Les mer om hvordan du kan komme med innspill her.

Dokumenter

Høringsfristen var 04.02.2019

Høring - forslag til endring av vilkår for bruk av forurensningslovens høyeste strafferamme

18.12.2018: Klima- og miljødepartementet viser til Miljødirektoratets høring mellom 8. desember 2017 til 8. mars 2018 av forslag til endringer i forurensningsloven og produktkontrolloven m.m. for å heve strafferammer og innføre overtredelsesgebyr. Høringssvarene er publisert.

Rundskriv T-1/18

Tilskotsordningar for 2019

05.11.2018: Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturminne, klima m.m.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2019

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen