Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Nett-tv

Regjeringen Solberg på Slottsplassen etter utvidelsen av regjeringen 17. januar 2018.

Endringer i regjeringen

Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Ola Elvestuen er utnevnt til ny klima- og miljøminister.

Gammel barskog

Set ny rekord i skogvern

I 2017 blir meir skog verna enn nokon gong tidlegare. Totalt er det i år verna 114 skogområde på 213 kvadratkilometer produktiv skog.

Dokumenter

Høringsfrist 15.03.2018

Høring av forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget

16.02.2018: Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.

Høringsfrist 01.03.2018

Oppfølging av anmodningsvedtak om å vurdere lik jakttid for ulv i og utenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring i i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften).

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2018

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo