Klima- og miljødepartementet

Andreas Bjelland Eriksen (Ap)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.
Nett-tv Naturrisikoutvalget
Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2024

Regjeringen Støre la 6. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsningene fra Klima- og miljødepartementet.

Magiske klimatomater fra Greve biogass.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050.

Fjellrev

Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander.

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Se i opptak:

Oppsummerering av klimaåret 2023

Nyhet 05.12.2023

Rekordvarmt. Rekordtørt. Rekordvått. Rekordmange skogbranner. Rekordlite sjøis. Rekordvarme hav. Meteorologisk institutt oppsummerer klimaåret 2023.

Nett-tv

Se sendingen her

Se i opptak:

Forslag til produsentansvar for tekstiler

Nyhet 29.09.2023

Arbeidsgruppen som jobber med hvordan en produsentansvarsordning for tekstiler kan innrettes i Norge er ferdig med sitt arbeid. Arbeidsgruppen overrekker sin sluttrapport til klima- og miljøminister Espen Barth Eide tirsdag 10. oktober.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet