Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Illustrasjon for statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019

Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjett 2019 mandag 8. oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Klima- og miljødepartementet.

Havplast

Økt satsning mot marin forsøpling

Regjeringen vil fortsette sin sterke innsats mot marin forsøpling og mikroplast, og forslår derfor en økning på 35 mill. kroner i budsjettet til bl.a. Senter for oljevern og marint miljø, samarbeid med næringslivet, forskning, og internasjonalt arbeid for sterkere globale forpliktelser.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2019

Prop. 1 S (2018–2019)

08.10.2018: Regjeringens forslag til klima- og miljøbudsjett for 2019.

Høringsfrist: 17.10.2018

Høring av konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik

05.09.2018: Klima- og miljødepartementet legger med dette konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik ut på offentlig høring. Konsekvensutredningen er utarbeidet av NOAH AS som forslagstiller.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2019

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen