Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

Kjempeløft for bedre vannmiljø

Klima- og miljødepartementet har i dag godkjent vannforvaltningsplanene for perioden 2016-2021, i tråd med EUs vanndirektiv. Det er satt miljømål for alle elver, innsjøer, kystvann og grunnvann i Norge. Planene er resultatet av mange års arbeid utført i de 11 vannregionene.

Parisavtalen-signering

Norge har ratifisert Parisavtalen

Norge har nå ratifisert den nye internasjonale klimaavtalen fra Paris. Vi er blant de første landene som formelt slutter oss til Parisavtalen.

Dokumenter

Høring

Høring av forslag til endringer i omsetningskravet for biodrivstoff

05.07.2016: Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff. Høringsfrist: 12.08.2016.

Høring

Høring av forslag til ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

30.06.2016: Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag til en ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget. Forslaget er basert på forhandlinger som har pågått siden 2012, og som nå er avsluttet. Høringsfrist: 12.08.2016.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2016

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (Pressevakt: 947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo