Klima- og miljødepartementet

Espen Barth Eide (Ap)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.
Smeltende isbre

Norges klimapolitikk

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030.

Magiske klimatomater fra Greve biogass.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050.

Fjellrev

Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander.

Dokumenter

Høring

Forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt naturtype

07.04.2022: Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til endring av forskrift om utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven på høring. Forslaget innebærer at korallrev og typisk høgmyr (tidligere sentrisk høgmyr) gjøres til utvalgt naturtype.

Høring

Forslag til forskrift om tilskudd til å styrke kunnskap om og formidling av naturmangfoldet

11.03.2022: Klima- og miljødepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om kunnskapsoppbygging av arter og naturtyper.

Aktuelt fra departementet