Departementene

Klima- og miljødepartementet

Espen Barth Eide (Ap)

Klima- og miljøminister

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.
Nett-tv Se sendingen her

Presentasjon 29. sept. klokken 12

Nye tiltak for skog

Smeltende isbre

Norges klimapolitikk

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030.

Magiske klimatomater fra Greve biogass.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050.

Fjellrev

Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander.

TV og video

Nett-tv

Se sendingen her

Se i opptak:

Artsdatabanken presenterer ny liste over fremmede arter

Nyhet 09.08.2023

Fremmede arter er en av de store truslene mot naturmangfoldet. Stillehavsøsters, pukkellaks og havnespy er eksempler på fremmede arter i Norge. 11. august presenterer Artsdatabanken, en etat under Klima- og miljødepartementet, den nye Fremmedartslista.

Nett-tv

Se sendingen her

Se i opptak:

Presentasjon av stortingsmeldingen "Sammen for et klimarobust samfunn"

Nyhet 14.06.2023

Konsekvensene av global oppvarming treffer hele samfunnet. Klimaendringene kan true samfunnssikkerheten, sette liv og helse i fare og føre til dramatiske endringer i naturen. Fredag legger klima- og miljøminister Espen Barth Eide fram en stortingsmelding om hvordan vi kan gjøre samfunn og natur mer robust i møtet med klimaendringene.

Flere tv-sendinger og videoer fra departementet