Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Aktuelt nå

GCAS

Klima:

Verden trenger økt klimainnsats

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) deltar denne uka på et klimamøte i California, der 3500 deltakere skal diskutere hvordan verden kan forplikte seg til å gjøre mer.

Landstrøm Kristiansand

Klima:

Opna Europas største landstraumanlegg i Kristiansand

Anlegget er det første i Noreg, og er medfinansiert av EU gjennom innovasjonsprogrammet Horizon 2020.

Dokumenter

Høring

Kort høringsfrist: forslag til forskriftsendring – midlertidig videreføring av forsøksordning for mer effektiv felling av jerv

17.09.2018: Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Det foreslås at bestemmelsene i §§ 29a og 34 om adgang til å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv og adgang til å benytte elektronisk overvåking av fangstbås for jerv, midlertidig gjeninnføres.

Høring

Høring av konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik

05.09.2018: Klima- og miljødepartementet legger med dette konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik ut på offentlig høring. Konsekvensutredningen er utarbeidet av NOAH AS som forslagstiller.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter utgitt av departementet. Du kan avgrense lista på dokumenttype, tema og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Statsbudsjettet 2018

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen