Invitasjon:

Naturrisikoutvalget overrekker sin rapport

Naturrisikoutvalget overrekker sin rapport til klima- og miljøministeren mandag 12. februar.

Nett-tv Naturrisikoutvalget leverer sin rapport

Se sendingen her

Se sendingen her

Regjeringen oppnevnte i juni 2022 et ekspertutvalg som skulle vurdere hvordan norske næringer og sektorer, og samfunnet som helhet, er og kan bli berørt av tap av natur og se på hvordan berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.

Rapporten fra utvalget blir presentert og overrakt klima- og miljøministeren kl. 09.30 mandag 12. februar, i Marmorhallen hos Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20.

Husk gyldig ID ved oppmøte Kongensgate 20 (nasjonalt ID-kort, pass eller førerkort).

Påmelding til fysisk deltagelse gjøres under. Det åpnes opp for registrering og kaffe fra klokken 09.00.

Arrangementet vil også strømmes direkte på denne nettsiden.

Presse, representanter fra virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor og andre interesserte er velkomne til å delta.

Program:

  • Presentasjon av utvalgets arbeid, vurderinger og anbefalinger, ved utvalgsleder Aksel Mjøs
  • Overrekkelse av rapporten og innlegg ved klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen
  • Avslutning

Mer informasjon om naturrisikoutvalget er tilgjengelig på https://naturrisikoutvalget.no/.

Påmeldingen er nå stengt fordi arrangementet har nådd sin kapasitet av antall publikum. Men arrangmentet strømmes digitalt og kunne følges direkte på denne nettsiden. 

Spørsmål til eventet: mlf@kld.dep.no 

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og vil strømmes digitalt på denne siden. Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no

Besøkende må ha gyldig ID som nasjonalt ID-kort, førerkort eller pass. Bankkort med bilde godtas ikke. Dette må fremvises i resepsjonen ved ankomst.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.