Samfunnsøkonomi- og virkemiddelseksjonen

Seksjonen arbeider med sammenhengene mellom økonomisk utvikling og utviklingen i miljøet. Seksjonen ser på hva som påvirker naturen negativt, og hvilke virkemidler det er lurt å bruke. Avgifter, arealforvaltning og konsekvensutredninger er viktige verktøy som vurderes.