Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet og leder den kommunikasjonsfaglige delen av arbeidet.

Kommunikasjonsenheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet og leder den kommunikasjonsfaglige delen av arbeidet.

Enheten bistår media og hjelper til med å finne rette avdeling eller saksbehandler for bakgrunnsstoff og saksopplysninger.

Vi jobber etter retningslinjene som er lagt i Statens kommunikasjonspolitikk.

Kommunikasjonsenheten tilhører departementsrådens stab.

Til toppen