Kommunikasjonsenheten (KLD)

Kommunikasjonsenheten har ansvar for kommunikasjon i hele departementet. Enheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet, skriver utkast til taler og innlegg, har tett kontakt med pressen, er aktiv på sosiale medier og nett, og gir informasjonsfaglige råd til fagavdelingene og politisk ledelse.