Øvrig politisk ledelse

Den øvrige politiske ledelsen i departementet består av en statssekretær og en politisk rådgiver. Statssekretær utnevnes i statsråd og politisk rådgiver ansettes av Statsministerens kontor.