Administrativ ledelse

Departementsråden er departementets administrative leder.

Kommunikasjonssjefen leder kommunikasjonsenheten som er plassert i stab under departementsråden.

Ekspedisjonssjefene leder departementets fem avdelinger.