eInnsyn – offentlig elektronisk postjournal

eInnsyn er den nye felles innsynsløsningen for staten og kommunene, og erstatter Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP).

I første omgang er det 121 statlige virksomheter som tar løsningen i bruk, i tillegg til Oslo kommune. På sikt vil alle kommuner og fylkeskommuner få tilbud om knytte seg til eInnsyn. 

Ved å bruke eInnsyn har du mulighet til å følge politiske beslutningsprosesser på tvers av virksomhetsgrensene. Du kan søke etter dokumenter og saker fra staten og Oslo kommune. I tillegg kan du søke i politiske møter i Oslo kommune. Hvis du registrerer deg som bruker kan du lagre søkene dine og abonnere på nye treff. Du kan også bruke eInnsyn anonymt, du trenger kun å oppgi en e-postadresse som dokumentene skal sendes til.

eInnsyn er utviklet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Oslo kommune.