Finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Finansministeren har et hovedansvar for landets økonomiske politikk, og samordner arbeidet med statsbudsjettet.

Tiltrådte: 14.10.2021
Født: 1978

E-post: postmottak@fin.dep.no
Telefon: 22 24 41 01

Politiske verv

Finansminister 14.10.2021–

Stortingsrepresentant, 2005–2009

Stortingsrepresentant, 2009–2013

Statsråd, Landbruks- og matdepartementet, 18.06.2012–16.10.2013

Stortingsrepresentant, 2013–2017

Stortingsrepresentant, 2017–2021

Stortingsrepresentant, 2021–2025,

Medlemskap i presidentskapet

2005–2009

2. varapresident, Odelstinget, 01.10.2008–30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

2005–2009

Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005–30.09.2009

Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 19.10.2005–22.09.2008

Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 22.09.2008–07.10.2008

Første nestleder, Helse- og omsorgskomiteen, 07.10.2008–30.09.2009

2009–2013

Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009–18.06.2012

Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009–18.06.2012

Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009–18.06.2012

2013–2017

Medlem, Finanskomiteen, 17.10.2013–30.09.2017

2017–2021

Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017–30.09.2021

Medlem, Finanskomiteen, 12.10.2017–30.09.2021

2021–2025

Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021–14.10.2021

Medlemskap i delegasjoner

2005–2009

Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 17.11.2005–30.09.2009

2009–2013

Medlem, Europautvalget, 20.10.2009–18.06.2012

Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009–18.06.2012

Delegat, FNs generalforsamling, 2010–

2013–2017

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013–30.09.2014

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 12.11.2013– 24.04.2014

Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 12.11.2013–24.04.2014

Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013–24.04.2014

Medlemskap i gruppestyrer

2005–2009

Første varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 17.10.2005–20.06.2008

Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 20.06.2008–30.09.2009

Innpisker, Senterpartiet, 20.06.2008–30.09.2009

2009-2013

Leder gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.2009–18.06.2012

2013–2017

Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 16.10.2013–09.04.2014

Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 09.04.2014–30.09.2017

2017–2021

Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 02.10.2017–30.09.2021

Utdanning

Breidablik barneskole 1985–1991

Romedal ungdomsskole 1991–1994

Jønsberg landbruksskole, grunnkurs naturbruk 1994–1995

Tomb jordbruksskole, VK1 naturforvaltning 1995–1996

Jønsberg landbruksskole, VK2 naturforvaltning 1996–1997

Høgskolen i Hedmark, realfag 1997–1998

Sosiologi grunnfag, statsvitenskap grunn- og mellomfag, bachelor, UiO 1999–2002

Yrke

Gårdsdrift på hjemgård

Organisasjonsrådgiver i Sp 2004–2005

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

Medlem fylkesting, Hedmark 1999–2003, 2003–2005

Offentlige verv

Medlem Hovedutvalget for utdanning, Hedmark 1999–2003

Leder politisk komité, Hedmark 2003–2005

Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene fra 2006

Tillitsverv i partier

Div. verv Senterungdommen 1993–2004

Medlem Styret i Stange Sp 1996–1998

Medlem Styret i Hedmark Sp 1998–2000

Medlem Sp's landsstyre 2000–2004

Leder Senterungdommens Landsforbund 2002–2004

Medlem Sp's sentralstyre 2002–2004

2. nestleder Sp 2009–2014, leder fra 2014

Tillitsverv i organisasjoner

Ungdomsleder Den norske kirke 1993–1999

Møtende varamedlem Styret i Folk og forsvar 1999–2000

Medlem og leder Styret i Aksjonsuka mot narkotika 2002–2004

Medlem Styret i Nei til atomvåpen 2005–2007

Medlem Styret i Nei til EU 2005–2007

Medlem Styret i Menighetssøsterhjemmet 2007–2009