Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

E-post: postmottak@fin.dep.no
Telefon: 22 24 41 01

Født: 1978
Tiltrådte: 14.10.2021

Finansministeren har et hovedansvar for landets økonomiske politikk, og samordner arbeidet med statsbudsjettet.

Politiske verv

Finansminister 14.10.2021 - 

Stortingsrepresentant, 2005 - 2009

Stortingsrepresentant, 2009 - 2013

Statsråd, Landbruks- og matdepartementet, 18.06.2012 - 16.10.2013

Stortingsrepresentant, 2013 - 2017

Stortingsrepresentant, 2017 - 2021

Stortingsrepresentant, 2021 - 2025,

Medlemskap i presidentskapet

2005-2009

2. varapresident, Odelstinget, 01.10.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

2005-2009

Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 19.10.2005 - 22.09.2008

Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 22.09.2008 - 07.10.2008

Første nestleder, Helse- og omsorgskomiteen, 07.10.2008 - 30.09.2009

2009-2013

Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 18.06.2012

Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 18.06.2012

Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 18.06.2012

2013-2017

Medlem, Finanskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

2017-2021

Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021

Medlem, Finanskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

2021-2025

Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 14.10.2021

Medlemskap i delegasjoner

2005-2009

Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 17.11.2005 - 30.09.2009

2009-2013

Medlem, Europautvalget, 20.10.2009 - 18.06.2012

Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 18.06.2012

Delegat, FNs generalforsamling, 2010 -

2013-2017

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2014

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 24.04.2014

Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 12.11.2013 - 24.04.2014

Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 24.04.2014

Medlemskap i gruppestyrer

2005-2009

Første varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 17.10.2005 - 20.06.2008

Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 20.06.2008 - 30.09.2009

Innpisker, Senterpartiet, 20.06.2008 - 30.09.2009

2009-2013

Leder gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.2009 - 18.06.2012

2013-2017

Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 16.10.2013 - 09.04.2014

Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 09.04.2014 - 30.09.2017

2017-2021

Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 02.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning

Breidablik barneskole 1985-1991

Romedal ungdomsskole 1991-1994

Jønsberg landbruksskole, grunnkurs naturbruk 1994-1995

Tomb jordbruksskole, VK1 naturforvaltning 1995-1996

Jønsberg landbruksskole, VK2 naturforvaltning 1996-1997

Høgskolen i Hedmark, realfag 1997-1998

Sosiologi grunnfag, statsvitenskap grunn- og mellomfag, bachelor, UiO 1999-2002

Yrke

Gårdsdrift på hjemgård

Organisasjonsrådgiver i Sp 2004-2005

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

Medlem fylkesting, Hedmark 1999-2003, 2003-2005

Offentlige verv

Medlem Hovedutvalget for utdanning, Hedmark 1999-2003

Leder politisk komité, Hedmark 2003-2005

Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene fra 2006

Tillitsverv i partier

Div. verv Senterungdommen 1993-2004

Medlem Styret i Stange Sp 1996-1998

Medlem Styret i Hedmark Sp 1998-2000

Medlem Sp's landsstyre 2000-2004

Leder Senterungdommens Landsforbund 2002-2004

Medlem Sp's sentralstyre 2002-2004

2. nestleder Sp 2009-2014, leder fra 2014

Tillitsverv i organisasjoner

Ungdomsleder Den norske kirke 1993-1999

Møtende varamedlem Styret i Folk og forsvar 1999-2000

Medlem og leder Styret i Aksjonsuka mot narkotika 2002-2004

Medlem Styret i Nei til atomvåpen 2005-2007

Medlem Styret i Nei til EU 2005-2007

Medlem Styret i Menighetssøsterhjemmet 2007-2009