Besøksstatistikk for 2024

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2024.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1 537 494 4 222 442
Februar 1 385 271 3 666 811
Mars    
April    
Mai
 
 
Juni    
Juli    
August    
September    
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
2 922 765
7 889 253
Departementene (01.01.2024–29.02.2024)
Departement Sidevisninger
Statsministerens kontor 424 496
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 370 750
Barne- og familiedepartementet 250 744
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet 271 221
Finansdepartementet 593 903
Forsvarsdepartementet 153 277
Helse- og omsorgsdepartementet 441 450
Justis- og beredskapsdepartementet 643 505
Klima- og miljødepartementet 232 671
Kommunal- og distriktsdepartementet 470 963
Kulturdepartementet 165 154
Kunnskapsdepartementet 579 530
Landbruks- og matdepartementet 144 004
Nærings- og fiskeridepartementet 431 946
Energidepartementet 255 451
Samferdselsdepartementet 137 016
Utenriksdepartementet 882 735