Besøksstatistikk for 2024

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2024.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1 537 494 4 222 442
Februar 1 385 271 3 666 811
Mars 1 360 112 3 801 198
April 1 504 549 4 349 981
Mai
1 382 759
3 611 888
Juni    
Juli    
August    
September    
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
5 787 426
19 652 320
Departementene (01.01.2024–31.05.2024)
Departement Sidevisninger
Statsministerens kontor 1 044 871
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 907 566
Barne- og familiedepartementet 487 545
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet 729 360
Finansdepartementet 1 534 366
Forsvarsdepartementet 442 881
Helse- og omsorgsdepartementet 1 129 408
Justis- og beredskapsdepartementet 1 486 865
Klima- og miljødepartementet 585 905
Kommunal- og distriktsdepartementet 1 108 771
Kulturdepartementet 429 338
Kunnskapsdepartementet 1 231 722
Landbruks- og matdepartementet 368 109
Nærings- og fiskeridepartementet 980 522
Energidepartementet 712 410
Samferdselsdepartementet 417 481
Utenriksdepartementet 2 176 894