Besøksstatistikk for 2024

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2024.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1 537 494 4 222 442
Februar 1 385 271 3 666 811
Mars 1 360 112 3 801 198
April    
Mai
 
 
Juni    
Juli    
August    
September    
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
4 282 877
11 690 451
Departementene (01.01.2024–31.03.2024)
Departement Sidevisninger
Statsministerens kontor 635 683
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 548 155
Barne- og familiedepartementet 354 663
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet 386 122
Finansdepartementet 890 115
Forsvarsdepartementet 220 128
Helse- og omsorgsdepartementet 726 039
Justis- og beredskapsdepartementet 932 475
Klima- og miljødepartementet 343 213
Kommunal- og distriktsdepartementet 672 087
Kulturdepartementet 236 648
Kunnskapsdepartementet 758 981
Landbruks- og matdepartementet 215 849
Nærings- og fiskeridepartementet 627 708
Energidepartementet 384 747
Samferdselsdepartementet 280 520
Utenriksdepartementet 1 343 952