Besøksstatistikk for 2024

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2024.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1 537 494 4 222 442
Februar 1 385 271 3 666 811
Mars 1 360 112 3 801 198
April 1 504 549 4 349 981
Mai
1 382 759
3 611 888
Juni 1 229 055 3 157 897
Juli    
August    
September    
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
8 399 240
22 810 217
Departementene (01.01.2024–30.06.2024)
Departement Sidevisninger
Statsministerens kontor 1 172 680
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1 067 058
Barne- og familiedepartementet 718 108
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet 877 676
Finansdepartementet 1 768 267
Forsvarsdepartementet 503 108
Helse- og omsorgsdepartementet 1 265 873
Justis- og beredskapsdepartementet 1 694 836
Klima- og miljødepartementet 687 385
Kommunal- og distriktsdepartementet 1 286 116
Kulturdepartementet 510 467
Kunnskapsdepartementet 1 514 571
Landbruks- og matdepartementet 432 387
Nærings- og fiskeridepartementet 1 111 067
Energidepartementet 812 599
Samferdselsdepartementet 474 297
Utenriksdepartementet 2 567 441