Besøksstatistikk for 2024

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2024.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1 537 494 4 222 442
Februar 1 385 271 3 666 811
Mars 1 360 112 3 801 198
April 1 504 549 4 349 981
Mai
 
 
Juni    
Juli    
August    
September    
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
5 787 426
16 040 432
Departementene (01.01.2024–30.04.2024)
Departement Sidevisninger
Statsministerens kontor 875 642
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 719 532
Barne- og familiedepartementet 487 545
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet 559 754
Finansdepartementet 1 231 724
Forsvarsdepartementet 382 138
Helse- og omsorgsdepartementet 946 328
Justis- og beredskapsdepartementet 1 226 764
Klima- og miljødepartementet 469 658
Kommunal- og distriktsdepartementet 890 308
Kulturdepartementet 330 300
Kunnskapsdepartementet 1 016 239
Landbruks- og matdepartementet 294 108
Nærings- og fiskeridepartementet 814 151
Energidepartementet 605 694
Samferdselsdepartementet 360 316
Utenriksdepartementet 1 776 503