Besøksstatistikk for 2022

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2022.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 4.738.256 8.365.011
Februar 3.902.082 7.009.298
Mars 2.623.459 5.099.973
April 1.844.095 3.727.242
Mai
2.023.792
4.108.691
Juni 1.759.061 3.480.676
Juli 1.147.509 2.597.827
August 1.504.553 3.462.850
September 1.617.669 3.480.234
Oktober 1.889.199 4.508.175
November 1.691.925
3.659.613
Desember 1.503.434 3.132.015
Total
26.245.034
52.631.605
Departementene (01.01.2022–31.12.2022)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 1.722.633 2.816.802
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1.007.517 1.956,026
Barne- og familiedepartementet 843.398 1.301.860
Finansdepartementet 2.257.938 3.735.984
Forsvarsdepartementet 546.482 837.493
Helse- og omsorgsdepartementet 3.941.993 5.658.290
Justis- og beredskapsdepartementet 2.877.506 4.338.726
Klima- og miljødepartementet 690.541 1.020.578
Kommunal- og distriktsdepartementet 2.554.667 4.084.569
Kultur- og likestillingsdepartementet 877.150 1.373.333
Kunnskapsdepartementet
1.740.667
2.680.288
Landbruks- og matdepartementet 660.852
978.507
Nærings- og fiskeridepartementet 1.036.142 1.853.123
Olje- og energidepartementet 924.117 1.578.007
Samferdselsdepartementet 585.128 897.643
Utenriksdepartementet

6.330.696

10.229.596