Besøksstatistikk for 2022

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2022.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 4.738.256 8.365.011
Februar 3.902.082 7.009.298
Mars 2.623.459 5.099.973
April 1.844.095 3.727.242
Mai
2.023.792
4.108.691
Juni 1.759.061 3.480.676
Juli 1.147.509 2.597.827
August 1.504.553 3.462.850
September    
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
19.542.807
37.851.568
Departementene (01.01.2022 - 31.08.2022)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 1.421.304 2.157.399
Arbeids- og sosialdepartementet 668.950 1.237.763
Barne- og familiedepartementet 518.256 803.853
Finansdepartementet 1.411.034 2.217.426
Forsvarsdepartementet 375.483 563.837
Helse- og omsorgsdepartementet 3.510.471 4.939.615
Justis- og beredskapsdepartementet 2.365.059 3.391.741
Klima- og miljødepartementet 383.295 581,804
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.559.029 2.522.908
Kulturdepartementet 661.334 941.153
Kunnskapsdepartementet 1.245.186 1.853.133
Landbruks- og matdepartementet 399.513 610.296
Nærings- og fiskeridepartementet 588.502 1.068.490
Olje- og energidepartementet 600.350 1.026.931
Samferdselsdepartementet 416.085 616.719
Utenriksdepartementet

2.613.812

8.248.219