Besøksstatistikk for 2022

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2022.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 4.738.256 8.365.011
Februar 3.902.082 7.009.298
Mars 2.623.459 5.099.973
April 1.844.095 3.727.242
Mai
2.023.792
4.108.691
Juni    
Juli    
August    
September    
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
15.131.684
28.310.215
Departementene (01.01.2022 - 31.05.2022)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 1.234.368 1.655.221
Arbeids- og sosialdepartementet 471.659 739.498
Barne- og familiedepartementet 366.012 572.961
Finansdepartementet 1.135.910 1.664.610
Forsvarsdepartementet 275.866 411.537
Helse- og omsorgsdepartementet 3.204.256 4.464.973
Justis- og beredskapsdepartementet 2.030.760 2.785.351
Klima- og miljødepartementet 256.351 399.914
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.028.894 1.676.357
Kulturdepartementet 560.506 766.645
Kunnskapsdepartementet 1.002.125 1.468.870
Landbruks- og matdepartementet 272.910 429.615
Nærings- og fiskeridepartementet 417.694 678.747
Olje- og energidepartementet 399.242 595.267
Samferdselsdepartementet 293.127 436.887
Utenriksdepartementet

3.769.729

6.104.419