Besøksstatistikk for 2022

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2022.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar    
Februar    
Mars    
April    
Mai
 
 
Juni    
Juli    
August    
September    
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
 
 
Departementene (01.01.2021 - 31.12.2021)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor    
Arbeids- og sosialdepartementet    
Barne- og familiedepartementet    
Finansdepartementet    
Forsvarsdepartementet    
Helse- og omsorgsdepartementet    
Justis- og beredskapsdepartementet    
Klima- og miljødepartementet    
Kommunal- og moderniseringsdepartementet    
Kulturdepartementet    
Kunnskapsdepartementet    
Landbruks- og matdepartementet    
Nærings- og fiskeridepartementet    
Olje- og energidepartementet    
Samferdselsdepartementet    
Utenriksdepartementet