Besøksstatistikk for 2022

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2022.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 4.738.256 8.365.011
Februar 3.902.082 7.009.298
Mars 2.623.459 5.099.973
April 1.844.095 3.727.242
Mai
 
 
Juni    
Juli    
August    
September    
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
13.107.892
24.201.524
Departementene (01.01.2022 - 30.04.2022)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 1.160.489 1.527.577
Arbeids- og sosialdepartementet 359.625 571.037
Barne- og familiedepartementet 294.729 460.481
Finansdepartementet 990.746 1.415.740
Forsvarsdepartementet 234.471 347.620
Helse- og omsorgsdepartementet 3.049.596 4.224.218
Justis- og beredskapsdepartementet 1.873.043 2.546.140
Klima- og miljødepartementet 201.135 314.819
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 797.353 1.297.670
Kulturdepartementet 518.681 696.218
Kunnskapsdepartementet 878.872 1.256.167
Landbruks- og matdepartementet 212.437 320.875
Nærings- og fiskeridepartementet 335.576 544.538
Olje- og energidepartementet 339.924 500.505
Samferdselsdepartementet 231.574 344.715
Utenriksdepartementet

3.133.439

5.076.015