Besøksstatistikk for 2022

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2022.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 4.738.256 8.365.011
Februar 3.902.082 7.009.298
Mars 2.623.459 5.099.973
April 1.844.095 3.727.242
Mai
2.023.792
4.108.691
Juni 1.759.061 3.480.676
Juli 1.147.509 2.597.827
August 1.504.553 3.462.850
September 1.617.669 3.480.234
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
21.160.476
41.331.802
Departementene (01.01.2022 - 31.08.2022)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 1.501.186 2.338.421
Arbeids- og sosialdepartementet 739.264 1.405.995
Barne- og familiedepartementet 586.165 912.554
Finansdepartementet 1.580.203 2.514.788
Forsvarsdepartementet 412.823 621.855
Helse- og omsorgsdepartementet 3.617.500 5.116.863
Justis- og beredskapsdepartementet 2.488.279 3.607.174
Klima- og miljødepartementet 459,.093 684.073
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.826.453 2.940.899
Kulturdepartementet 709.752 1.030.219
Kunnskapsdepartementet 1.362.254 2.039.824
Landbruks- og matdepartementet 468.567 702.864
Nærings- og fiskeridepartementet 679.888 1.243.570
Olje- og energidepartementet 690.363 1.176.647
Samferdselsdepartementet 451.941 674.587
Utenriksdepartementet

5.446.263

8.808.946