Besøksstatistikk for 2021

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2021.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 3.979.941 7.949.727
Februar 3.138.248 6.190.058
Mars 4.324.185 8.221.181
April 3.542.168 6.764.218
Mai
4.322.640
8.460.589
Juni 4.907.455 9.372.660
Juli 4.566.969 8.398.740
August 3.492.164 6.476.070
September 3.342.698 6.342.784
Oktober 2.723.424 6.094.568
November  
 
Desember    
Total
38.339.892
74.270.595
Departementene (01.01.2021 - 31.10.2021)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 3.006.975 3.930.636
Arbeids- og sosialdepartementet 996.644 1.548.372
Barne- og familiedepartementet 1.897.880 2.596.355
Finansdepartementet 1.253.333 2.270.231
Forsvarsdepartementet 331.965 551.770
Helse- og omsorgsdepartementet 8.651.941 11.358.350
Justis- og beredskapsdepartementet 9.434.750 13.498.214
Klima- og miljødepartementet 631.965 1.007.865
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.352.947
3.927.933
Kulturdepartementet 662.161
1.075.962
Kunnskapsdepartementet 2.899.137 4.206.438
Landbruks- og matdepartementet 504.534 817.086
Nærings- og fiskeridepartementet 1.476.294 2.197.619
Olje- og energidepartementet 419.346 721.227
Samferdselsdepartementet 562.637 995.297
Utenriksdepartementet 9.169.902 14.246.352