Besøksstatistikk for 2021

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2021.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 3.979.941 7.949.727
Februar 3.138.248 6.190.058
Mars 4.324.185 8.221.181
April 3.542.168 6.764.218
Mai
4.322.640
8.460.589
Juni 4.907.455 9.372.660
Juli 4.566.969 8.398.740
August 3.492.164 6.476.070
September    
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
32.273.770
61.833.243
Departementene (01.01.2021 - 31.07.2021)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 2.622.629 3.345.363
Arbeids- og sosialdepartementet 746.904 1.173.998
Barne- og familiedepartementet 1.713.200 2.295.933
Finansdepartementet 989.305 1.743.986
Forsvarsdepartementet 263.441 426.225
Helse- og omsorgsdepartementet 7.814.293 10.131.276
Justis- og beredskapsdepartementet 8.220.979 11.786.211
Klima- og miljødepartementet 501.105 791.312
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.829.499
3.060.400
Kulturdepartementet 522.897
823.485
Kunnskapsdepartementet 2.487.524 3.519.350
Landbruks- og matdepartementet 398.481 639.806
Nærings- og fiskeridepartementet 1.201.168 1.777.604
Olje- og energidepartementet 315.464 543.419
Samferdselsdepartementet 451.802 802.813
Utenriksdepartementet 7.340.351 11.167.903