Besøksstatistikk for 2021

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2021.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 3.979.941 7.949.727
Februar 3.138.248 6.190.058
Mars 4.324.185 8.221.181
April 3.542.168 6.764.218
Mai
4.322.640
8.460.589
Juni 4.907.455 9.372.660
Juli 4.566.969 8.398.740
August 3.492.164 6.476.070
September 3.342.698 6.342.784
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
35.616.468
68.176.027
Departementene (01.01.2021 - 31.07.2021)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 2.844.720 3.642.024
Arbeids- og sosialdepartementet 900.346 1.386.005
Barne- og familiedepartementet 1.803.545 2.439.003
Finansdepartementet 1.107.112 1.957.696
Forsvarsdepartementet 293.778 478.052
Helse- og omsorgsdepartementet 8.341.146 10.882.159
Justis- og beredskapsdepartementet 8.959.234 12.798.607
Klima- og miljødepartementet 567.232 893.162
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.105.466
3.500.385
Kulturdepartementet 590.072
931.123
Kunnskapsdepartementet 2.741.357 3.915.185
Landbruks- og matdepartementet 451.755 724.094
Nærings- og fiskeridepartementet 1.366.364 2.008.419
Olje- og energidepartementet 369.283 634.298
Samferdselsdepartementet 510.087 895.999
Utenriksdepartementet 8.363.255 12.786.282