Besøksstatistikk for 2021

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2021.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 3.979.941 7.949.727
Februar 3.138.248 6.190.058
Mars 4.324.185 8.221.181
April 3.542.168 6.764.218
Mai
4.322.640
8.460.589
Juni    
Juli    
August    
September    
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
19.307.182
37.585.773
Departementene (01.01.2021 - 30.04.2021)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 2.115.811 2.675.714
Arbeids- og sosialdepartementet 557.080 858.603
Barne- og familiedepartementet 1.323.828 1.768.124
Finansdepartementet 726.980 1.270.466
Forsvarsdepartementet 182.595 295.329
Helse- og omsorgsdepartementet 4.716.932 6.183.732
Justis- og beredskapsdepartementet 3.461.609 5.275.620
Klima- og miljødepartementet 349.544 560.251
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.269.108
2.139.740
Kulturdepartementet 400.791
623.855
Kunnskapsdepartementet 1.942.175 2.723.218
Landbruks- og matdepartementet 266.823 433.428
Nærings- og fiskeridepartementet 561.630 914.312
Olje- og energidepartementet 205.830 334.850
Samferdselsdepartementet 300.322 564.004
Utenriksdepartementet 2.429.661 3.774.036