Besøksstatistikk for 2021

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2021.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 3.979.941 7.949.727
Februar 3.138.248 6.190.058
Mars 4.324.185 8.221.181
April 3.542.168 6.764.218
Mai    
Juni    
Juli    
August    
September    
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
14.984.542
29.125.184
Departementene (01.01.2021 - 30.04.2021)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 1.651.333 2.092.988
Arbeids- og sosialdepartementet 458.771 705.732
Barne- og familiedepartementet 987.687 1.332.089
Finansdepartementet 586.917 1.024.767
Forsvarsdepartementet 147.805 239.587
Helse- og omsorgsdepartementet 3.674.972 4.708.554
Justis- og beredskapsdepartementet 2.470.653 3.831.298
Klima- og miljødepartementet 288.696 466.215
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.006.902
1.708.428
Kulturdepartementet 248.531
420.641
Kunnskapsdepartementet 1.444.850 2.051.523
Landbruks- og matdepartementet 207.139 335.669
Nærings- og fiskeridepartementet 460.361 753.031
Olje- og energidepartementet 166.506 272.382
Samferdselsdepartementet 244.344 472.883
Utenriksdepartementet 1.605.615 2.521.679