Besøksstatistikk for 2021

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2021.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 3.979.941 7.949.727
Februar 3.138.248 6.190.058
Mars 4.324.185 8.221.181
April 3.542.168 6.764.218
Mai
4.322.640
8.460.589
Juni 4.907.455 9.372.660
Juli 4.566.969 8.398.740
August 3.492.164 6.476.070
September 3.342.698 6.342.784
Oktober 2.723.424 6.094.568
November 3.096.582
6.230.379
Desember 5.439.604 9.966.240
Total
46.876.078
90.467.214
Departementene (01.01.2021–31.12.2021)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 4.386.546 5.635.235
Arbeids- og sosialdepartementet 1.188.218 1.844.760
Barne- og familiedepartementet 2.041.659 2.820.948
Finansdepartementet 2.065.807 3.385.770
Forsvarsdepartementet 384.666 652.831
Helse- og omsorgsdepartementet 12.048.122 15.821.386
Justis- og beredskapsdepartementet 11.608.786 16.439.492
Klima- og miljødepartementet 740.443 1.178.793
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.789.329
4.636.728
Kulturdepartementet 790.046
1.281.943
Kunnskapsdepartementet 3.569.948 5.100.726
Landbruks- og matdepartementet 585.870 953.356
Nærings- og fiskeridepartementet 1.645.017 2.473.636
Olje- og energidepartementet 565.067 928.156
Samferdselsdepartementet 637.491 1.122.049
Utenriksdepartementet 10.919.503 17.169.717