Besøksstatistikk for 2021

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2021.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 3.979.941 7.949.727
Februar 3.138.248 6.190.058
Mars 4.324.185 8.221.181
April    
Mai    
Juni    
Juli    
August    
September    
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
11.442.374
22.360.966
Departementene (01.01.2021 - 31.03.2021)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 1.284.865 1.619.696
Arbeids- og sosialdepartementet 366.135 551.033
Barne- og familiedepartementet 650.104 884.458
Finansdepartementet 456.539 790.229
Forsvarsdepartementet 111.971 179.324
Helse- og omsorgsdepartementet 2.911.326 3.716.577
Justis- og beredskapsdepartementet 1.966.180 3.085.353
Klima- og miljødepartementet 217.148 355.652
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 754.340
1.284.105
Kulturdepartementet 164.689
290.240
Kunnskapsdepartementet 995.920 1.435.870
Landbruks- og matdepartementet 156.794 256.891
Nærings- og fiskeridepartementet 361.944 590.787
Olje- og energidepartementet 132.937 215.330
Samferdselsdepartementet 182.241 369.778
Utenriksdepartementet 1.198.183 1.881.863