Besøksstatistikk for 2018

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2018.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1.313.618 3.086.262
Februar 1.122.552 2.546.103
Mars 1.163.759 2.650.511
April 1.226.943 2.812.151 
Mai 1.163.399 2.625.549 
Juni 1.080.891 2.369.708
Juli 712.223 1.465.520
August 1.047.703 2.292.650
September 1.350.130 2.734.263
Oktober 1.521.572 3.421.796
November 1.413.865 2.922.241
Desember 1.127.232 2.278.772
Total 14.243.887 31.205.526
Departementene (01.01.2018–31.12.2018)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 577.109 1.053.595
Arbeids- og sosialdepartementet 609.025 1.063.309
Barne- og likestillingsdepartementet 680.716 1.161.264
Finansdepartementet 1.214.460 2.370.202
Forsvarsdepartementet 250.552 498.084
Helse- og omsorgsdepartementet 807.884 1.572.505
Justis- og beredskapsdepartementet 1.104.581 2.021.292
Klima- og miljødepartementet 439.599 803.510
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.171.125 3.939.761
Kulturdepartementet 355.700 747.395
Kunnskapsdepartementet 1.174.043 2.207.955
Landbruks- og matdepartementet 407.871 699.350
Nærings- og fiskeridepartementet 586.428 1.188.030
Olje- og energidepartementet 287.413 503.327
Samferdselsdepartementet 545.100 908.444
Utenriksdepartementet 2.460.362 4.330.890