Besøksstatistikk for 2018

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2018.

Regjeringen.no - Total pr måned
MånedBesøkSidevisninger
Januar 1.313.618 3.086.262
Februar 1.122.552 2.546.103
Mars 1.163.759 2.650.511
April 1.226.943 2.812.151 
Mai 1.163.399 2.625.549 
Juni    
Juli    
August    
September    
Oktober    
November    
Desember    
Total 5.990.271 13.720.576
Departementene (01.01.2018 - 31.05.2018)
DepartementBesøkSidevisninger
Statsministerens kontor 274.025 500.844
Arbeids- og sosialdepartementet 288.433 506.188
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 285.629 503.004
Finansdepartementet 552.277 1.051.644
Forsvarsdepartementet 110.066 218.925
Helse- og omsorgsdepartementet 372.294 724.008
Justis- og beredskapsdepartementet 483.439 931.296
Klima- og miljødepartementet 190.424 352.099
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 927.158 1.709.218
Kulturdepartementet 150.843 321.547
Kunnskapsdepartementet 515.015 1.003.119
Landbruks- og matdepartementet 171.462 296.886
Nærings- og fiskeridepartementet 259.169 530.988
Olje- og energidepartementet 126.166 228.871
Samferdselsdepartementet 229.790 393.224
Utenriksdepartementet 1.053.374 1.904.964