Besøksstatistikk for 2018

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2018.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1.313.618 3.086.262
Februar 1.122.552 2.546.103
Mars 1.163.759 2.650.511
April 1.226.943 2.812.151 
Mai 1.163.399 2.625.549 
Juni 1.080.891 2.369.708
Juli 712.223 1.465.520
August    
September    
Oktober    
November    
Desember    
Total 7.783.385 17.555.804
Departementene (01.01.2018 - 31.07.2018)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 334.836 611.950
Arbeids- og sosialdepartementet 360.302 630.813
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 388.106 663.163
Finansdepartementet 697.168 1.330.724
Forsvarsdepartementet 145.894 286.293
Helse- og omsorgsdepartementet 458.469 883.410
Justis- og beredskapsdepartementet 638.899 1.200.836
Klima- og miljødepartementet 247.546 448.090
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.197.311 2.202.378
Kulturdepartementet 187.421 391.927
Kunnskapsdepartementet 633.318 1.217.032
Landbruks- og matdepartementet 231.599 396.301
Nærings- og fiskeridepartementet 331.387 680.934
Olje- og energidepartementet 158.109 284.734
Samferdselsdepartementet 295.932 503.843
Utenriksdepartementet 1.461.302 2.618.442