Besøksstatistikk for 2018

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2018.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1.313.618 3.086.262
Februar 1.122.552 2.546.103
Mars 1.163.759 2.650.511
April 1.226.943 2.812.151 
Mai 1.163.399 2.625.549 
Juni 1.080.891 2.369.708
Juli 712.223 1.465.520
August 1.047.703 2.292.650
September 1.350.130 2.734.263
Oktober    
November    
Desember    
Total 10.181.218 22.582.717
Departementene (01.01.2018 - 30.09.2018)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 426.234 781.786
Arbeids- og sosialdepartementet 440.584 773.172
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 498.756 847.313
Finansdepartementet 865.043 1.657.086
Forsvarsdepartementet 184.445 361.992
Helse- og omsorgsdepartementet 584.687 1.128.465
Justis- og beredskapsdepartementet 815.733 1.516.974
Klima- og miljødepartementet 314.069 569.700
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.576.608 2.896.688
Kulturdepartementet 240.365 499.053
Kunnskapsdepartementet 830.183 1.569.474
Landbruks- og matdepartementet 302.387 517.170
Nærings- og fiskeridepartementet 432.409 882.173
Olje- og energidepartementet 198.850 359.376
Samferdselsdepartementet 410.018 675.908
Utenriksdepartementet 1.856.421 3.310.621

 

Til toppen