Besøksstatistikk for 2016

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2016.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 991.436 2.612.303
Februar 1.053.284 2.771.409
Mars 1.070.980 2.783.272
April 1.310.158 3.422.754
May 1.131.548 3.046.032
Juni 1.054.202 2.824.336
Juli 681.294 1.749.832
August 849.961 2.275.548
September 1.060.457 2.836.967
Oktober 1.155.576 3.178.192
November 1.137.161 2.936.260
Desember 987.273 2.465.295
Total 12.483.330 32.902.200
Departementene (01.01.2016–31.12.2016)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 465.894 887.071
Arbeids- og sosialdepartementet 561.810 1.071.546
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 606.738 1.150.781
Finansdepartementet 1.000.266 2.147.535
Forsvarsdepartementet 289.887 597.133
Helse- og omsorgsdepartementet 796.410 1.670.468
Justis- og beredskapsdepartementet 922.341 1.762.639
Klima- og miljødepartementet 384.062 750.943
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2.216.700 4.477.089
Kulturdepartementet 345.363 773.938
Kunnskapsdepartementet 1.003.597 2.034.982
Landbruks- og matdepartementet 405.218 733.596
Nærings- og fiskeridepartementet 472.379 997.647
Olje- og energidepartementet 264.273 533.679
Samferdselsdepartementet 410.094 787.674
Utenriksdepartementet 1.882.732 4.487.382