Besøksstatistikk for 2023

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2023.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1.799.478 4.097.003
Februar 1.589.493 3.820.854
Mars    
April    
Mai
 
 
Juni    
Juli    
August    
September    
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
3.388.971
7.917.857
Departementene (01.01.2023 - 28.02.2023)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 171.632 424.083
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 177.176 390.549
Barne- og familiedepartementet 166.036 255.231
Finansdepartementet 333.368 676.462
Forsvarsdepartementet 107.333 165.181
Helse- og omsorgsdepartementet 271.018 482.917
Justis- og beredskapsdepartementet 292.748 600.765
Klima- og miljødepartementet 142.232 207.174
Kommunal- og distriktsdepartementet
452.015
749.849
Kulturdepartementet 101.734
177.769
Kunnskapsdepartementet 243.265 434.489
Landbruks- og matdepartementet 106.979 161.285
Nærings- og fiskeridepartementet 185.218 388.204
Olje- og energidepartementet 183.074 402.259
Samferdselsdepartementet 88.700 155.196
Utenriksdepartementet 655.997 1.101.668