Besøksstatistikk for 2023

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2023.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar* 1 799 478 4 097 003
Februar* 1 436 002 3 448 016
Mars* 1 908 355 4 030 312
April 1 283 591 3 605 269
Mai
1 541 346
4 398 506
Juni 1 364 333 4 003 737
Juli 914 629 2 608 562
August 1 157 579 3 345 655
September 1 337 476 3 748 993
Oktober 1 605 318 5 024 479
November 1 456 330
4 016 642
Desember 1 257 466 3 447 565
Total
17 061 903
45 774 739
Departementene (01.01.2023–31.12.2023)
Departement Sidevisninger
Statsministerens kontor 2 347 620
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2 088 287
Barne- og familiedepartementet 1 257 459
Finansdepartementet 3 474 122
Forsvarsdepartementet 754 257
Helse- og omsorgsdepartementet 2 287 933
Justis- og beredskapsdepartementet 3 505 055
Klima- og miljødepartementet 1 043 819
Kommunal- og distriktsdepartementet 3 872 320
Kulturdepartementet 942 273
Kunnskapsdepartementet 2 185 767
Landbruks- og matdepartementet 786 385
Nærings- og fiskeridepartementet 2 011 330
Olje- og energidepartementet 2 011 330
Samferdselsdepartementet 758 129
Utenriksdepartementet 4 996 804

* I april 2023 gikk vi fra å bruke Google Analytics til å bruke Matomo Cloud som statistikkverktøy. Dette fører til at enkelte tall ikke er 100 prosent sammenlignbare med tidligere år.