Besøksstatistikk alle år

Besøksstatistikk for 2023

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2023.

Regjeringen.no - Total pr måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1.799.478 4.097.003
Februar 1.589.493 3.820.854
Mars 1.908.355 4.030.312
April    
Mai
 
 
Juni    
Juli    
August    
September    
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
5.297.326
11.948.169
Departementene (01.01.2023 - 31.03.2023)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 276.551 618.733
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 287.531 584.678
Barne- og familiedepartementet 253.044 394.286
Finansdepartementet 529.244 1.019.247
Forsvarsdepartementet 152.032 237.371
Helse- og omsorgsdepartementet 426.785 785.714
Justis- og beredskapsdepartementet 463.026 886.988
Klima- og miljødepartementet 211.312 309.923
Kommunal- og distriktsdepartementet
699.319
1.153.627
Kulturdepartementet 154.666
264.911
Kunnskapsdepartementet 384.840 714.714
Landbruks- og matdepartementet 158.258 239.191
Nærings- og fiskeridepartementet 296.655 583.323
Olje- og energidepartementet 277.826 568.713
Samferdselsdepartementet 136.504 237.521
Utenriksdepartementet 960.319 1.626.450