Besøksstatistikk alle år

Besøksstatistikk for 2023

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2023.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar* 1 799 478 4 097 003
Februar* 1 436 002 3 448 016
Mars* 1 908 355 4 030 312
April 1 283 591 3 605 269
Mai
1 541 346
4 398 506
Juni 1 364 333 4 003 737
Juli 914 629 2 608 562
August 1 157 579 3 345 655
September 1 337 476 3 748 993
Oktober 1 605 318 5 024 479
November 1 456 330
4 016 642
Desember    
Total
15 804 437
42 327 174
Departementene (01.01.2023–30.11.2023)
Departement Sidevisninger
Statsministerens kontor 2 123 006
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1 865 726
Barne- og familiedepartementet 1 154 860
Finansdepartementet 3 157 391
Forsvarsdepartementet 701 944
Helse- og omsorgsdepartementet 2 141 153
Justis- og beredskapsdepartementet 3 624 131
Klima- og miljødepartementet 957 378
Kommunal- og distriktsdepartementet 3 624 131
Kulturdepartementet 865 217
Kunnskapsdepartementet 2 023 294
Landbruks- og matdepartementet 718 006
Nærings- og fiskeridepartementet 1 827 840
Olje- og energidepartementet 1 497 450
Samferdselsdepartementet 709 719
Utenriksdepartementet 4 681 366

* I april 2023 gikk vi fra å bruke Google Analytics til å bruke Matomo Cloud som statistikkverktøy. Dette fører til at enkelte tall ikke er 100 prosent sammenlignbare med tidligere år.