Besøksstatistikk alle år

Besøksstatistikk for 2023

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i løpet av 2023.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar* 1 799 478 4 097 003
Februar* 1 436 002 3 448 016
Mars* 1 908 355 4 030 312
April 1 283 591 3 605 269
Mai
1 541 346
4 398 506
Juni 1 364 333 4 003 737
Juli 914 629 2 608 562
August 1 157 579 3 345 655
September    
Oktober    
November  
 
Desember    
Total
11 405 313
29 537 060
Departementene (01.01.2023–31.08.2023)
Departement Sidevisninger
Statsministerens kontor 1 414 432
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1 309 853
Barne- og familiedepartementet 752 087
Finansdepartementet 2 129 013
Forsvarsdepartementet 505 434
Helse- og omsorgsdepartementet 1 439 119
Justis- og beredskapsdepartementet 2140552
Klima- og miljødepartementet 607 447
Kommunal- og distriktsdepartementet 2 444 064
Kulturdepartementet 563 393
Kunnskapsdepartementet 1 365 934
Landbruks- og matdepartementet 489 766
Nærings- og fiskeridepartementet 1 226 682
Olje- og energidepartementet 1 045 600
Samferdselsdepartementet 492 877
Utenriksdepartementet 3 306 505

* I april 2023 gikk vi fra å bruke Google Analytics til å bruke Matomo Cloud som statistikkverktøy. Dette fører til at enkelte tall ikke er 100 prosent sammenlignbare med tidligere år.