Om nettstedet

 • Formål, organisering og historikk for regjeringen.no

  regjeringen.no er den offentlige informasjonstjenesten på Internett hvor informasjon og tjenester fra regjeringen, departementene og Statsministerens kontor formidles til publikum. Nettportalen skal være en møteplass mellom regjeringen, departementene og en aktivt deltagende og kunnskapssøkende befolkning.

 • Innholdsstrategi for regjeringen.no

  Strategi for hvordan vi utvikler, publiserer og forvalter innhold på regjeringen.no og tilhørende nettsteder.

 • Tilgjengelighet

  Regjeringen.no er utviklet i tråd med WAI (Web Accessibility Initiative) sine retningslinjer for tilgjengelighet. Vi har utført ekspertevaluering av brukervennlighet og tilgjengelighet og har jevnlig brukertester for å gjøre nettstedet mer brukervennlig.

 • Personvernpolitikk på regjeringen.no

  Regjeringen.no er en portal for statsministerens kontor (SMK) og departementene sine hjemmesider. SMK og departementene har egne redaksjoner med et selvstendig ansvar for sine sider på regjeringen.no. SMK har det redaksjonelle ansvaret for tjenestens portalforside, samt for informasjon om sittende og tidligere regjeringer. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har koordinerende ansvar for drift og utvikling av nettstedet og redaktøransvar for alle fellessider. Denne personvernserklæringen gjelder de deler av tjenesten som DSS har ansvaret for samt som retningslinjer for departementenes sider.