Om kartløsningen på regjeringen.no

regjeringen.no har tatt i bruk en enkel kartløsning for å vise geografisk informasjon. Løsningen er i en utprøvingsfase.

Kartene er levert av Kartverket, og visningen benytter Leaflet for å opprette, redigere og vise geografisk informasjon i tilknytning til artikler på regjeringen.no. 

Løsningen er under utvikling, og vi mottar gjerne innspill til løsningen på redaksjonen@dss.dep.no.