Valg og demokrati

Demokratiet står sterkt i Norge. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. I tillegg til valg, er det også mulig å delta i demokratiet på andre måter – både lokalt og nasjonalt.

En stemmeseddel leveres i en valgurne

Valg

Kommunal- og distriktsdepartementet har det overordnede ansvaret for valggjennomføringen, samt ansvar for valgordningen og valgregelverket.

Skilt på vegg med teksten Rådhus

Lokaldemokrati

Kommunene og fylkeskommunene har en langvarig tradisjon bak seg som lokaldemokratiske organer.

Stemmesedler til bruk ved valg

Politiske partier: Regelverk og retningslinjer

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.